06 maart 2019

Logo Duchenne Parent Project

ECLI:NL:RBMNE:2019:960
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: mr. C.W. Meindersma
Gemachtigden gedaagden: mr. W. de Jong en mr. J.J.A. Koningsveld
Rechter: mr. F.C. Burgers

Deze zaak staat in dit archief vanwege de gemachtigde eiser mr. C.W. Meindersma en de rechter mr. F.C. Burgers. De zaak gaat niet over een stockfoto maar over een logo van een goede-doelen-stichting.


In 2011 heeft eiseres in opdracht van een stichting een logo* ontworpen. De stichting heeft met onderzoekers van verschillende universiteiten projecten gedaan waarbij studenten in opdracht van de projectleiders varianten op het logo gemaakt hebben.

"2.8. In een brief van 7 september 2017 heeft de gemachtigde van eiseres de stichting bericht dat zij volgens eiseres in strijd handelt met ... Aan de stichting is een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende staking van het gebruik van deze logo’s en betaling van €5.750,00 exclusief btw ter vergoeding van de door eiseres geleden schade en gemaakte kosten."
Op schadevergoedingen hoort geen btw.

"2.9. De stichting heeft daarop het [naam 1] -logo van haar website verwijderd. De stichting heeft iedere aansprakelijkheid ter zake afgewezen en verwezen naar de [universiteit 1] , omdat aan die universiteit het [naam 1] -logo toebehoort voor een gelijknamige project, en naar de [universiteit 2] , omdat aan die universiteit het [naam 2] -logo toebehoort voor een gelijknamig project."
Rechter gaat mee dat de stichting niet aansprakelijk is voor hetgeen derden met het logo hebben gedaan.

"4.8 Eiseres heeft onweersproken gesteld dat het [naam 1] -logo in ieder geval enkele weken op de website van de stichting heeft gestaan. Uit het overgelegde screenshot blijkt dat het logo bewust is gebruikt ter aanduiding en illustratie van het gelijknamige project."
De stichting valt volgens de rechter wel te verwijten dat ze het door derden verminkte logo op haar website heeft gepubliceerd.

"4.9. De stichting heeft het [naam 1] -logo na sommatie daartoe van haar website verwijderd, maar zij heeft niet erkend dat zij inbreukmakend heeft gehandeld jegens eiseres en zij heeft ook niet (door middel van een ondertekende onthoudingsverklaring) toegezegd dat zij zich van verdere inbreuken op de auteursrechten van eiseres op het [handelsnaam van gedaagde sub 1] -logo zal onthouden. Eiseres heeft daarom belang bij het onder 1. gevorderde verbod tot het staken van dat handelen op straffe van een dwangsom."
De rechter legt dwangsommen op om te voorkomen dat de stichting de door derden verminkte logo's terugplaatst.

"4.10... De kantonrechter zal de door de stichting te vergoeden schade dan ook vaststellen op een bedrag van € 925,00."


"5.5. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt"


Het logo is in opdracht van de stichting vervaardigd en de stichting heeft het logo* zover ik weet geopenbaard zonder naamsvermelding van de maker. Volgens artikel 8 Auteurswet is de stichting dan zelf de rechthebbende.

*Logo wordt helaas niet weergegeven in de uitspraak. Ik vermoed dat het om het op deze pagina afgebeelde poppetjeslogo gaat van Duchenne Parent Project.

Gepubliceerd in 2023, bijgewerkt 26 maart 2024