10 januari 2020

Foto niet openbaar gepubliceerd

ECLI:NL:RBROT:2020:124

Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser (ANP) geanonimiseerd.
Gemachtigde gedaagde geanonimiseerd.
Rechter: mr. G. J. Heevel

ANP hoeft tarief en dat ze rechthebbende is niet te onderbouwen

ECLI:NL:RBROT:2020:123

Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: mr. J.M.J. Warmenhoven
Rechter: mr. G.J. Heevel