10 januari 2020

ANP hoeft tarief en dat ze rechthebbende is niet te onderbouwen

ECLI:NL:RBROT:2020:123

Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: mr. J.M.J. Warmenhoven
Rechter: mr. G.J. Heevel

Een taxibedrijf heeft een website laten bouwen en is voor het gebruik van een foto aangeschreven door Permission Machine. Zij heeft daar niet op gereageerd -“Zo twijfelde zij in aanvang of Permission Machine wel namens ANP handelde”- waarna de vordering uit handen gegeven is aan Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders.

“4.4 … [naam gedaagde] heeft aangevoerd dat de foto inmiddels van de website zou zijn verwijderd. Ter zitting is echter gebleken dat ook op dat moment de foto nog via een link op de website van [naam gedaagde] te zien was. Dit wordt naar ANP heeft gesteld, veroorzaakt doordat de foto nog niet van de server is gehaald, hetgeen door [naam gedaagde] niet is betwist.”
Een fotobestand op een server is geen mededeling aan het publiek.

“4.12.4 … Het bevreemdt de kantonrechter echter wel dat ANP niet eerder dan in deze procedure een beroep heeft gedaan op het niet vermelden van de naam van de fotograaf; zij heeft de naam van de fotograaf ook niet eerder bekend gemaakt aan [naam gedaagde] . Dit had wel op haar weg gelegen zeker nu [naam gedaagde] bij schrijven van 14 september 2018 had aangegeven te menen dat de derde aan wie zij de bouw van de website had uitbesteed de foto in eigen beheer heeft geproduceerd.”
De bewuste foto is meerdere keren anoniem uitgegeven, daarmee vervalt het recht op naamsvermelding van de fotograaf.

“4.17 … Bovendien was zij in de veronderstelling dat de beheerder had gezorgd voor een licentie dan wel de foto in eigen beheer had geproduceerd. Dat heeft zij Permission Machine ook laten weten. Omdat het lang geleden is, kon zij een en ander zelf niet meer nagaan en de foto kon zij bij ANP niet vinden. Permission Machine heeft pas in september 2018 de link gestuurd via welke nagegaan kon worden dat de foto op de website van het ANP was te vinden. Als dat eerder was gebeurd, hadden partijen overeenstemming kunnen bereiken en was een procedure niet nodig geweest.”
ANP wist dat gedaagde in een gerechtelijke procedure niet kan aantonen hoe ze aan de foto is gekomen.
Rechter sluit uit dat de beheerder de foto betrokken heeft van een andere partij, dat is een aanname in het voordeel van ANP.

“5.1. veroordeelt [naam gedaagde] om binnen dertig dagen na betekening van het vonnis de foto van de website en de server te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van €25,00 per foto voor iedere dag dat de foto niet van de website en de server is verwijderd met een maximum van €5.000,00;”
Een fotobestand op een server is geen mededeling aan het publiek. Het valt onder thuiskopie dan wel reprorecht.

Rechter wijst 125% van het tarief van Stichting FotoAnoniem toe als schade. Dat komt niet overeen met het tarief van ANP, noch is het een marktconform bedrag.

In het midden blijft of de fotograaf de foto heeft gemaakt terwijl hij in dienst was van ANP of dat hij zijn auteursrechten bij akte heeft overgedragen. Mogelijk is ANP niet gerechtigd om op eigen naam schade te vorderen.


ECLI:NL:RBROT:2020:123, Rechtbank Rotterdam, 7971830 CV EXPL 19-35188
Inbreuk auteursrecht door plaatsing foto op website; schadevergoeding bepaald op 125 % van de licentievergoeding.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 22, 12 februari 2022
Bijgewerkt 14 maart 2024