10 januari 2020

Exclusieve rechten ontbreken, toch wint ANP

ECLI:NL:RBROT:2020:124

Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser ANP geanonimiseerd.
Gedaagde stichting procedeert in persoon.
Rechter: mr. G.J. Heevel

Een van de vele zaken van Permission Machine met ANP als opdrachtgever die overgedragen is aan deurwaarder Rosmalen Nedland.

Gedaagde heeft een website overgenomen en het geschil draait om een foto uit 2009. De foto is elders gepubliceerd zonder naamsvermelding van de fotograaf met bron o.a. Scanpix en DPA-Alliance.

“2.10. In de maand juni 2018 wisselen partijen nog enige e-mails, waarbij [naam 1] zijn wantrouwen uitspreekt, nadere informatie vraagt en naar aanleiding daarvan aangeeft dat het een oude foto betreft die niet is geplaatst onder verantwoordelijkheid van [naam gedaagde] maar van de eigenaar van de door hen overgenomen website van de toenmalige eigenaar/sportfotograaf en die [naam gedaagde] heeft gevrijwaard, waarop de deurwaarder aangeeft dat dit de (verantwoordelijkheid voor) de inbreuk door [naam gedaagde] als eigenaar ten tijde van de getraceerde inbreuk niet minder maakt.”
ANP weet uit het voortraject dat gedaagde in een gerechtelijke procedure geen geldige licentie kan overleggen.

“4.3 … ANP heeft ter zake bij repliek een screenshot van een pagina van de website van ANP in het geding waaruit blijkt dat de litigieuze tot haar archief behoort en [naam fotograaf] de fotograaf is. Dat de auteursrechten ter zake in opdracht van ANP door Permission Machine mochten worden uitgeoefend heeft [naam gedaagde] in eerste instantie betwist en ook thans stelt zij dat niet uit de stukken te hebben begrepen. De mail van dit in België gevestigd bedrijf kwam bij haar aanvankelijk in de spam terecht zonder bijlagen; dat dit bedrijf zou handelen namens ANP kwam op haar uiterst dubieus over. Het had volgens haar in de rede gelegen dat ANP eerst zelf had geklaagd. Ook was het voor haar van cruciaal belang eerder te weten wie de foto had gemaakt.”
Uit de stukken blijkt inderdaad dat ANP niet de exclusieve rechten heeft, ze heeft een sub-licentie van EPA:


“4.5. [naam gedaagde] heeft ter zitting erkend dat de foto ‘na een aantal keer klikken’ op de website kan worden getoond. [naam gedaagde] heeft weliswaar ook verklaard dat de foto ‘op de backoffice’ van de website staat en dat deze niet door het publiek kan worden gezien zonder een wachtwoord in te voeren, maar dat heeft zij onvoldoende uitgelegd. Zo heeft zij niet deugdelijk uitgelegd hoe het dan mogelijk is dat ANP de foto op de website heeft gezien en daarvan een screen print in het geding heeft gebracht. De rechtbank begrijpt uit hetgeen nog ter zitting naar voren is gebracht, dat [naam gedaagde] niet uitsluit dat ANP haar website heeft gehackt. Dat standpunt had zij dan echter nader moeten onderbouwen. Als onvoldoende betwist wordt daarom in rechte als vaststaand aangenomen dat de foto gedurende een aanzienlijke tijd op de website van [naam gedaagde] door het publiek kon worden gezien. Daarmee is sprake van een openbaarmaking en dus van een onrechtmatige daad.”
ANP hoeft niet te bewijzen dat de foto openbaar gepubliceerd was.

“4.11.4 … Het bevreemdt de kantonrechter echter wel dat ANP niet eerder dan in deze procedure een beroep heeft gedaan op het niet vermelden van de naam van de fotograaf; zij heeft de naam van de fotograaf ook niet eerder dan in deze procedure bekend gemaakt aan [naam gedaagde].”
Naamsvermelding is een persoonlijkheidsrecht, alleen de fotograaf zelf kan daar schade voor claimen.

Rechter baseert de schade op 125% van de tarieven van Stichting Foto Anoniem en reduceert de proceskosten tot liquidatietarief.
Gedaagde moet ruim €900 betalen aan ANP.


ECLI:NL:RBROT:2020:124, Rechtbank Rotterdam, 7624466 CV EXPL 19-13039
ANP beschikt over een fotoarchief. ANP heeft ter zake van de zich daarin bevindende foto’s van de fotografen een licentie verkregen om de auteursrechten te exploiteren en om bij inbreuk deze rechten te handhaven.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 20, 10 februari 2022
Bijgewerkt 1 maart 2024