22 januari 2024

Over dit archief met uitspraken

De overheid laat handhaving auteursrecht over aan de markt en steeds meer partijen zien er een lucratief verdienmodel in. Foto’s worden anoniem in groot formaat en zonder enige beveiliging online gezet in de hoop dat argeloze gebruikers ze oppikken. NoCureNoPay-juristen sporen de foto's met software op en overspoelen ons rechtssysteem met futiliteiten. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten. Gerechtelijke procedures zijn onbetaalbaar voor getroffenen en kosten de maatschappij een vermogen.
Ook de rechthebbende met een serieuze claim heeft last van deze juridische poppenkast.

Ik ben Martine Bakx en in 2017 werd ik geconfronteerd met een onredelijke claim voor een legbatterij-foto. Vol vertrouwen liet ik het op een rechtszaak aankomen. De rechter oordeelde echter dat Hollandse Hoogte €332,50 aan inkomsten was misgelopen en dat ik de proceskosten moest betalen. Sindsdien volg ik de jurisprudentie en zag vage, bizarre, onrechtvaardige, partijdige, onduidelijke en onvoorspelbare beoordelingen. Er loopt sinds oktober 2020 een petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen.

Hulp nodig om een fotoclaim af te wijzen of een schikkingsvoorstel te maken? Klik hier