25 april 2024

'Muziek maken is leuk', procederen niet

ECLI:NL:RBGEL:2024:2841

Rechtbank Arnhem
Gemachtigde eisers de vereniging FANFARE PRINCES JULIANA en de vereniging CONCORDIA uit Gameren: mr. N.M. Bakker
Gedaagde is niet verschenen in het kort geding
Rechter: mr. M.D.R. Joppe
Dit kort geding is aangespannen om vermeende smaad, laster, inbreuk privacy, misleidende reclame en inbreuk auteursrecht te stoppen.

Het deel dat over de foto's gaat:

"2.3. [gedaagde] gebruikt sinds enig moment onderstaande foto’s (in ieder geval) op zijn website, in flyers en in e-mailberichten. De foto onder (a) is gemaakt door [naam 4] en de foto onder (b) door [naam 5] . Zij hebben het auteursrecht op de foto’s bij aktes van 11 maart 2024 overgedragen aan Juliana-Concordia."
Het auteursrecht is kort voordat de dagvaarding is uitgebracht pas overgedragen.

"2.4. (...) Daarop heeft de voorzitter van Juliana en Concordia op 24 april 2023 aan [gedaagde] bericht dat (...) en geen gebruik te maken van de onder 2.3 weergegeven foto’s."

"2.5. (...) hebben Juliana en Concordia onder meer bij brief van 21 juli 2023 aan [gedaagde] bericht dat (...) verzocht te stoppen met het gebruik van de naam Juliana en Concordia en van afbeeldingen waarop (leden van) Juliana en Concordia staan afgebeeld. Ook wordt [gedaagde] in de brief verzocht te bevestigen dat hij een folder, gevoegd bij een eerder e-mailbericht van 7 juli 2023, met daarop foto’s van leden van Juliana en Concordia, niet zal verspreiden/gebruiken."

"2.6. Bij brief van 16 februari 2024 heeft de advocaat van Juliana en Concordia [gedaagde] onder meer verzocht en zo nodig gesommeerd om iedere verwijzing naar ((bestuurs)leden van) Juliana en Concordia alsmede foto’s van hen van zijn website, flyers en andere documenten te verwijderen."
Op 16 februari 2024 was het auteursrecht nog niet overgedragen.

"2.7. [gedaagde] heeft op 21 maart 2024 een flyer met de volgende tekst aan (in ieder geval) (de voorzitter van) Juliana en Concordia gezonden:

‘Fanfare in Gameren
(...)
en daagt hem ook nog voor een rechter omdat het gebruik van fotomateriaal.
(...)
Dit alles ondersteund door Advocatenkantoor BOUT medewerker mr N.M. Bakker en rechter mr Meijer.
(...)
De door bestuur/mr Bakker opgestelde dagvaarding omvat 15 pagina's.
(...)
De vraag is dan of deze tijd en gelden beter kunt besteden’
"

De rechter oordeelt dat gedaagde de twee foto's moet verwijderen en legt daarvoor een dwangsom op. De rechter wijst de rest van de vorderingen af en compenseert de proceskosten. Dat wil zeggen dat ieder zijn eigen kosten draagt. Gedaagde is niet verschenen in de procedure, zijn kosten zijn nihil. Proceskosten eisers schat ik op €8.000,-.


Rechtbank Gelderland 25 april 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:2841
Kort geding. Verstek. Geen sprake van misleidende reclame of van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van (bestuurs)leden van eisers. Ook is geen sprake van smaad of laster. De daartoe strekkende vorderingen komen de voorzieningenrechter ongegrond voor. Wel is er sprake van auteursrechtinbreuk op twee foto's door gebruik daarvan zonder toestemming.

Gepubliceerd 17 juni 2024