10 april 2020

Foto's Sinterklaasintocht (eerste aanleg)

ECLI:NL:RBROT:2020:13344
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gemachtigde gedaagde: mr. M. Driessen
Rechter: mr. R. Kruisdijk

Dit is het vonnis dat in hoger beroep vernietigd is waar RTL-nieuws over heeft bericht.
Sinterklaas heeft meerdere, door derden toegezonden, foto’s op Marktplaats en Facebook gebruikt.

“3.6. [gedaagde] betoogt dat hij niet wist dat hij de foto niet openbaar mocht maken omdat hij diverse aanwezigen bij het evenement expliciet heeft verzocht foto’s van hem en zijn vader als Sint en Piet toe te sturen, zodat zij deze konden gebruiken om hun activiteiten via websites onder de aandacht te brengen. [eiser] heeft hier tegenin gebracht dat op [gedaagde] een onderzoeksplicht rust.

3.7. [gedaagde] is iemand die niet thuis is in de wereld van de auteursrechten. Hij heeft niet zelf een foto van internet “geplukt” en deze openbaar gemaakt. Hij heeft aan aanwezigen bij het evenement verzocht hem foto’s toe te sturen. Het is niet onlogisch dat [gedaagde] erop vertrouwde dat de mensen die de foto’s toestuurden daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken van de betreffende foto’s, omdat hij de foto’s expliciet voor dat doel had opgevraagd. Daarmee heeft [gedaagde] voldaan aan de op hem rustende zorgplicht, aan welke zorgplicht in geval van een niet-professionele partij als [gedaagde] niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. De kantonrechter merkt op dat de door [gedaagde] in het geding gebrachte foto’s gemaakt door andere aanwezigen – niet zijnde professionele fotografen – qua persoonlijk karakter of oorspronkelijkheid niet te onderscheiden zijn van de foto’s waarvan [eiser] stelt dat het zijn foto’s zijn. Daaruit hoefde [gedaagde] dus ook niet af te leiden dat nader onderzoek naar makerschap van de foto’s noodzakelijk was.

3.8. Bovendien heeft [gedaagde] direct na ontvangst van het bericht van [eiser] actie ondernomen en de foto’s verwijderd. Zodra hij derhalve op de hoogte was van het (wellicht) ontbreken van toestemming voor openbaarmaking heeft hij hier direct naar gehandeld. De slotsom is dat het eventuele onrechtmatig handelen niet aan [gedaagde] kan worden toegerekend.”


Een goed vonnis. Jammer dat de proceskosten zo zijn opgelopen, wat al snel gebeurt als je  professionele rechtsbijstand inschakelt.


ECLI:NL:RBROT:2020:13344, Rechtbank Rotterdam, 7953739 CV EXPL 19-33331
De kantonrechter:
4.1. wijst de vordering af;
4.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 8.000,-

Het arrest van 26 oktober 2021


Repost nieuwsbrief Revue nr. 1, 22 jan. 2022