10 april 2020

Foto's Sinterklaasintocht (eerste aanleg)

ECLI:NL:RBROT:2020:13344
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser René Bakker: mr. K.M. van Boven
Gemachtigde gedaagde: mr. M. Driessen
Rechter: mr. R. Kruisdijk

Sinterklaas heeft meerdere, door derden toegezonden, foto’s op Marktplaats en Facebook gebruikt om zijn diensten te promoten.

“3.6. [gedaagde] betoogt dat hij niet wist dat hij de foto niet openbaar mocht maken omdat hij diverse aanwezigen bij het evenement expliciet heeft verzocht foto’s van hem en zijn vader als Sint en Piet toe te sturen, zodat zij deze konden gebruiken om hun activiteiten via websites onder de aandacht te brengen. [eiser] heeft hier tegenin gebracht dat op [gedaagde] een onderzoeksplicht rust."
Een inbreuk geldt als onrechtmatige daad als je wist, of behoorde te weten, dat je rechten schond. Van een professionele partij mag je verwachten dat ze onderzoek doet.

"3.7. [gedaagde] is iemand die niet thuis is in de wereld van de auteursrechten. Hij heeft niet zelf een foto van internet “geplukt” en deze openbaar gemaakt. Hij heeft aan aanwezigen bij het evenement verzocht hem foto’s toe te sturen. Het is niet onlogisch dat [gedaagde] erop vertrouwde dat de mensen die de foto’s toestuurden daarmee toestemming gaven voor het opnieuw openbaar maken van de betreffende foto’s, omdat hij de foto’s expliciet voor dat doel had opgevraagd. Daarmee heeft [gedaagde] voldaan aan de op hem rustende zorgplicht, aan welke zorgplicht in geval van een niet-professionele partij als [gedaagde] niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. De kantonrechter merkt op dat de door [gedaagde] in het geding gebrachte foto’s gemaakt door andere aanwezigen – niet zijnde professionele fotografen – qua persoonlijk karakter of oorspronkelijkheid niet te onderscheiden zijn van de foto’s waarvan [eiser] stelt dat het zijn foto’s zijn. Daaruit hoefde [gedaagde] dus ook niet af te leiden dat nader onderzoek naar makerschap van de foto’s noodzakelijk was."
De foto's zijn zonder watermerk en zonder bescherming tegen downloaden gepubliceerd op GrootNissewaard.nl.

"3.8. Bovendien heeft [gedaagde] direct na ontvangst van het bericht van [eiser] actie ondernomen en de foto’s verwijderd. Zodra hij derhalve op de hoogte was van het (wellicht) ontbreken van toestemming voor openbaarmaking heeft hij hier direct naar gehandeld. De slotsom is dat het eventuele onrechtmatig handelen niet aan [gedaagde] kan worden toegerekend.”

De rechter oordeelt dat Sinterklaas niet onrechtmatige gehandeld heeft en daaruit volgt dat hij niet schadeplichtig is.

"De kantonrechter:
4.1. wijst de vordering af;
4.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 8.000,-"
Een fors bedrag aan proceskosten. Uit ervaring weet ik dat het weerleggen van stellingen van een in fotoclaims gespecialiseerde advocaat als Kitty van Boven veel tijd kost. Met een mondelinge behandeling waarop partijen nog gereageerd hebben zijn de kosten verder opgelopen. 
Bijgewerkt 13 maart 2024