12 maart 2020

Een embedded ei zonder hyperlink

ECLI:NL:RBAMS:2020:1721

Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser BeeldigBeeld: P.F. van den Berg van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. M. van Walraven

Een van de vele zaken waar Permission Machine (tegenwoordig handelend onder de naam Visual Rights Group) het gebruik van de foto opspoorde en tevergeefs een licentie probeerde te slijten voor een tarief dat veel hoger ligt dan het gebruikelijke tarief.
De zaak kreeg bekendheid door de Paas-annotatie Een embedded ei is geen aan het publiek medegedeeld ei (pdf) van hoogleraar en advocaat Dirk Visser. 

“3. [gedaagde] voert daartegen het volgende aan. Zij heeft met haar website geen winst gemaakt. Er waren gemiddeld twee bezoekers per maand en de website bestaat niet meer. De foto stond niet op de homepage maar op het “derde” niveau. Verder is de foto niet geüpload maar embedded van de website [internetsite] . Dat levert geen inbreuk op enig auteursrecht op. [gedaagde] vraagt zich ook af of [eiseres] van de fotograaf opdracht heeft gekregen om deze procedure te starten. Uit billijkheid is [gedaagde] bereid € 170,- voor de foto te betalen, zonder kosten.”
Gedaagde meent dat embedden, het insluiten van een foto, toegestaan is.

"5. [eiseres] stelt in Nederland de exclusief rechthebbende te zijn die kan optreden tegen inbreuken op dit auteursrecht. [gedaagde] trekt dit in twijfel. [eiseres] heeft haar stelling echter gemotiveerd onderbouwd door uit te leggen dat de foto is gemaakt door een fotograaf die in dienst is van Studio Lipov, dat Stockfood de rechten heeft op de foto en dat [eiseres] deze rechten voor wat betreft Nederland overgedragen heeft gekregen."
Het auteursrecht ligt bij Studio Lipov, art. 7 Aw. Een akte van overdracht van rechten lijkt niet overlegd te zijn. Uit een eerdere zaak van BeeldigBeeld valt af te leiden dat BeeldigBeeld niet de exclusieve rechten heeft van foto's uit beeldbank Stockfood.

“7 … Voor de omvang van de schadevergoeding verwijst [eiseres] naar de tarieven die worden gehanteerd door de Stichting Foto Anoniem. Deze stichting heeft in augustus 2019 een nieuwe tarievenlijst gepubliceerd op haar website. Het huidige tarief voor plaatsing van een foto op een website is (voor cultureel en educatief gebruik) € 180,- per jaar. De schade van [eiseres] wordt op dit tarief begroot.”
Mijn inziens had BeeldigBeeld haar schade moeten begroten op de tarieven die op haar website staan vermeld, die liggen lager dan die van Stichting Foto Anoniem. Bijzonder aan beeldbank Stockfood is dat de foto's zonder te betalen in groot formaat en zonder watermerk zijn te downloaden. Als het doel verkopen van foto's is verwacht je dat foto's beveiligd zijn.


ECLI:NL:RBAMS:2020:1721, Rechtbank Amsterdam, CV 19-13016
Publicatie foto zonder toestemming. Inbreuk op auteursrecht. Schadevergoeding. Omvang schade.


Sweetcorn salad and avocado cream in … – License Images – 183583 ❘ StockFood


Met een hyperlink, zoals een aanklikbare bronvermelding, geldt een overgenomen foto niet als een mededeling aan nieuw publiek omdat je ervan uit mag gaan dat de bron zoveel mogelijk bezoekers wil bereiken.
Gedaagde had de bron vermeld, doch niet aanklikbaar waardoor er dus wél nieuw publiek wordt bereikt. 

Nogal wat juristen menen dat het overnemen van een foto zonder aanklikbare bronvermelding mag zolang je het bestand maar niet down- en uploadt. En blijven dat na het vonnis volhouden:
 


Geen jurist die van mij aanneemt dat het vonnis klopt wat betreft embedden:


Belgische advocaten nemen het standpunt dat het vonnis niet klopt over:


Niet veel later bevestigt advocaat-generaal M. Szpunar dat voor embedden zonder hyperlink toestemming nodig is... Conclusie Bild-Kunst.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 39, 25 maart 2022
Bijgewerkt 20 februari 2024