04 maart 2020

Onduidelijk of de gedaagde BV de foto's geplaatst heeft

ECLI:NL:RBMNE:2020:2617
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso
Gemachtigde gedaagde: mr. C.I.M. Molenaar
Rechter: mr. F.C. Burgers

Gedaagde is meerdere malen gesommeerd foto's te verwijderen en een schadevergoeding te betalen. Zij heeft dat geweigerd omdat zij niet de eigenaar van de website zegt te zijn.

"3.4. Partijen twisten over de vraag wie dat is. [eiseres] stelt dat [bedrijfsnaam 1] B.V. (hierna: [bedrijfsnaam 1] ), die nog als houder van de website staat vermeld bij het SIDN, de website op 18 april 2014 heeft verkocht aan [bedrijfsnaam 2] B.V. [gedaagde] handelde tot januari 2015 onder die naam, zodat zij kan worden aangesproken voor de inbreuken.”
Gedaagde [bedrijfsnaam 2] is niet de houder van de domeinnaam, dat is [bedrijfsnaam 1]. De foto’s zijn september 2016 gepubliceerd toen gedaagde niet meer handelde onder die naam.

“3.5. [gedaagde] verwijt [eiseres] dat zij geen onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken sinds 2014, terwijl [gedaagde] in haar e-mail van 25 oktober 2018 al heeft gemeld dat zij geen eigenaar is van de website. [gedaagde] stelt dat [bedrijfsnaam 3] B.V. eigenaar is van de website.”
Rechter neemt in het voordeel van eiser aan dat gedaagde de eigenaar is.

“3.8 … [eiseres] stelt dat die vergoeding op basis van haar eigen tarievenlijst (productie 2) €1.560,00, exclusief btw, per foto zou zijn. Dat is het tarief dat zij hanteert voor plaatsing van een foto in pixelmaat 400x600, langer dan een jaar, op een commerciële Nederlandse site met een .nl domeinnaam.”
Een bedrag van €1.560 is onwaarschijnlijk voor een stockfoto. Ik begrijp niet waarom eiseres het inbrengt terwijl ze voor haar schadevergoeding aansluit bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem en ‘slechts’ €300,- per foto vordert.

Gedaagde moet ruim €2.400,- betalen. Daarbovenop komen nog de kosten van haar eigen advocaat van €960,-.

Eiseres, een partij die andermans foto's exploiteert, hoeft niet aan te tonen dat zij de exclusieve rechten heeft.


ECLI:NL:RBMNE:2020:2617, Rechtbank Midden-Nederland, 8037886 UC EXPL 19-9950
[eiseres] is een onderneming die zich bezig houdt met de exploitatie van auteursrechtelijk beschermde foto’s. Zij beheert een grote collectie foto’s, die tegen betaling mogen worden gepubliceerd.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 47, 10 mei 2022
Bijgewerkt 13 maart 2024