15 februari 2019

Foto legbatterij Permission Machine

ECLI:NL:RBROT:2019:1573

Rechtbank Rotterdam
Gemachtigden eiser Hollandse Hoogte: mr. P.F. van den Berg, ter zitting aanwezig J.J.A. Leijten (Rosmalen Nedland), G. Luyckx (Permission Machine) en R. van Hemert (Hollandse Hoogte)
Gedaagde procedeert in persoon en die persoon ben ik (Martine Bakx).
Rechter: mr. G.J. Heevel

Ik had een hoofdstuk uit een werkstukje voor school van mijn destijds 9-jarige dochter* op mijn blog gezet, met een foto van Hollandse Hoogte, dat in 2018 gefuseerd is met ANP. Toen ik daarvoor een sommatie ontving van Permission Machine heb ik dezelfde dag nog gereageerd:

“2.2. [gedaagde] verkoopt verkleedkleding onder meer via haar website [naam website 1]. Daarnaast heeft zij een zestal blogs waarin wordt gelinkt naar haar andere werkzaamheden.
2.3. [gedaagde] heeft op haar website foto’s van legbatterijkippen geplaatst, als te zien op de screenshot gemaakt door [eiser] in april 2013”

Rechter stelt dat de inbreuk plaats vond op mijn website Artoek.nl.

“4.10. [eiser] heeft de schade (met uitzondering van de buitengerechtelijke kosten) gesteld op een totaalbedrag van € 332,00. Voor de begroting van deze schade sluit [eiser] thans aan bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem, omdat uit de rechtspraak blijkt dat deze tarieven in zijn algemeenheid redelijk worden geacht … Dit bedrag heeft zij verhoogd met een factor 0,5 – waardoor het totale bedrag komt op € 322,50 – in verband met de daarnaast gemaakte kosten om de inbreuk te constateren en de afbreuk die is gedaan aan het zelfbeschikkingsrecht van de rechthebbende om zelf te bepalen wanneer en waar de foto wordt gebruikt. Dit laatste leidt tot waardevermindering, aldus [eiser] .”
Eiser sluit aan bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem en niet bij haar eigen tarieven en doet daar een verhoging bovenop.

“4.12.2 … de foto gedurende een periode van vier jaar (de periode gelegen tussen de datum van het screenshot in 2013 en de eerste aanschrijving in 2017) op de website (gelinkt aan de blogs) van [gedaagde] heeft gestaan … Gelet op deze periode is het door [gedaagde] gestelde aantal pageviews geenszins aannemelijk en dit wordt ook niet ondersteund door de door haar overgelegde productie; in tegendeel, daaruit blijkt van zo’n 1.400 pageviews per maand.”
Rechter herhaalt dat de foto op de website Artoek.nl stond en interpreteert de blogstatistieken alsof de foto op de homepage stond.

“4.12.2 … De stelling van [gedaagde] dat zij eerder dezelfde foto voor een veel lager bedrag had kunnen verkrijgen, blijft bij de beoordeling buiten beschouwing, nu deze stelling niet concreet is onderbouwd, terwijl dit door [eiser] gemotiveerd is betwist.”
Ik had verwezen naar tarieven van Permission Machine en Hollandse Hoogte in het verleden met onderstaande artikelen. Ter zitting beweerde Hollandse Hoogte dat de bewuste foto niet via de inmiddels opgeheven website EerlijkeFoto.nl werd aangeboden. De vraag van de rechter of ik de foto nu wel of niet had kunnen kopen werd beantwoord met: “mevrouw kon deze foto niet voor €10 kopen”. Terwijl het tarief op EerlijkeFoto.nl €3,50 was… Uitgeprinte screenshots van EerlijkeFoto.nl weigerde de rechter ter zitting aan te nemen. Wel heeft ze een fotokopie van het werkstukje gemaakt.

Een fotolicentie in enkele klikken met Permission Machine - Nieuws - Data News
Stel dat je op Twitter of op de website van een fotograaf een foto ziet die je graag wil gebruiken in een presentatie of op je blog, hoe doe je dat correct zonder in juridische problemen te verzanden?

Foto's van Hollandse Hoogte en ANP aangeboden voor krokettenprijzen | PhotoNmagazine.eu
Onlangs werd ik door verschillende fotografen individueel gewezen op een nieuw gezamenlijk initiatief van ANP en Hollandse Hoogte, ‘Eerlijke Foto.nl’.

Uiteindelijk moest ik €857,28 betalen. Na mijn zaak, met de proceskosten tegen liquidatietarief, lijkt een volledige proceskostenveroordeling minder vanzelfsprekend geworden bij stockfoto-zaken.
Opgemerkt zij verder nog dat gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland direct het vonnis heeft laten betekenen en niet de gebruikelijke termijn van 14 dagen heeft afgewacht.  ECLI:NL:RBROT:2019:1573, Rechtbank Rotterdam, 7063684 \ CV EXPL 18-28956
Foto is werk in auteursrechtelijke zin en publicatie daarvan op website/blogs openbaarmaking. Geen bagatel. Schade begroot op gederfde licentievergoeding, verhoogd met factor 0.5. Proceskosten begroot op liquidatietarief, nu het gaat om een eenvoudige niet bewerkelijke zaak.


* de fotodief ten tijde van het delict


Repost nieuwsbrief Revue nr. 9, 30 januari 2022
Bijgewerkt 29 september 2023