20 februari 2019

Geschil in de relationele sfeer

ECLI:NL:RBMNE:2019:630
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: mr. R.M. Mijnsbergen
Gemachtigde gedaagde: mr. S. Kleerebezem
Rechter: mr. F.C. Burgers

Een fotografe en een paardenverzorger hebben een affectieve relatie gehad. Na beëindiging van de relatie heeft de paardenverzorger de naam van de fotografe verwijderd bij 3 -met toestemming- gepubliceerde foto’s waar hij zelf op staat en de foto’s bijgesneden. Ook heeft hij de naam van de fotografe verwijderd bij een gezamenlijke tekening van een paardenhoef. Hij weigert de 4 beelden te verwijderen.

“4.9… [eiseres] heeft voldoende onderbouwd gesteld dat zij tarieven hanteert die overeenstemmen met de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem. Daarbij heeft zij gesteld dat zij die tarieven ook als freelancer in het verleden heeft gehanteerd. [gedaagde] heeft die stelling niet (gemotiveerd) bestreden. Gelet hierop wordt ervan uitgegaan dat [eiseres] aan het gebruik van haar foto’s op het internet een licentievergoeding van € 225,00 per jaar met een minimum van een jaar hanteert. De kantonrechter vindt het in dit geval redelijk om naast het bedrag aan misgelopen licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege misgelopen naamsbekendheid (wegens het ontbreken van de naamsvermelding).”

Iedere rechter en advocaat moet weten dat de vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem veel hoger liggen dan gebruikelijk in de markt. Het zijn geen bedragen die vrijwillig betaald worden als er vooraf toestemming is gevraagd.
Gevorderd was een opslag van 300% op de vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem. Mijn inziens handelt gemachtigde eiser in strijd met de waarheidsplicht voor de onderbouwing van de schade.


ECLI:NL:RBMNE:2019:630, Rechtbank Midden-Nederland, 7109438
Partijen hebben een affectieve relatie gehad. [eiseres] heeft gedurende deze relatie foto’s van [gedaagde] gemaakt.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 49, 12 mei 2022