13 februari 2019

Foto die rechtmatig opgenomen is in een reclame-banner

ECLI:NL:RBMNE:2019:484

Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: mr. P.R.C. Ballings
Gedaagden procederen in persoon
Rechter: mr. J.A. Schuman

“2.3. In 2015 heeft eiser in opdracht van Ara Shoes AG modellen gefotografeerd voor een reclamecampagne. Ara Shoes AG heeft deze foto’s gebruikt in reclamefolders en banners, die zij heeft verspreid onder haar verkooppunten en online openbaar heeft gemaakt.”
Dit is gebeurd zonder naamsvermelding van de fotograaf. Het recht op naamsvermelding is daarmee komen te vervallen.

“2.4. Eiser heeft in maart 2018 geconstateerd dat gedaagden de navolgende banner van Ara Shoes AG op de website hadden geplaatst:”


De daarin afgebeelde foto van het vrouwelijke model is een uitsnede van een door eiser gemaakte foto.

“4.5 … Naar het oordeel van de kantonrechter heeft eiser zodoende met deze factuur voldoende aangetoond dat hij het auteursrecht op de foto niet aan Ara Shoes AG heeft overgedragen, maar zelf heeft behouden. Dit brengt mee dat ook al zou Ara Shoes AG de foto als eerste als van haar afkomstig openbaar hebben gemaakt zonder vermelding van de naam van eiser als maker, zij daarmee niet als de (fictieve) maker en dus auteursrechthebbende heeft te gelden. Het beroep van gedaagden op artikel 8 Aw gaat namelijk niet op, nu eiser met Ara Shoes AG andersluidende afspraken heeft gemaakt.”
Of andersluidende afspraken tussen fotograaf en opdrachtgever boven de wet gaan betwijfel ik. De rechter had als alternatief artikel 9 Aw kunnen volgen: Dat rechten van anoniem gepubliceerde werken uitgeoefend dienen te worden via de uitgever van het beeld. In dit geval Ara Shoes AG en die zal geen enkel probleem hebben met publicatie van haar reclame-banner.


ECLI:NL:RBMNE:2019:484, Rechtbank Midden-Nederland, 7214523 UC EXPL 18-10429
Duitse fotograaf.

Trollen in het auteursrecht
Auteur Pieter Ballings, gemachtigde eiser in deze zaak.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 44, 7 april 2024