13 februari 2019

Verweer wordt als tardief gepasseerd

ECLI:NL:RBDHA:2019:1044
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser ANP: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde Stichting Bevordering Politieke Betrokkenheid procedeert via haar bestuurders.
Rechter: mr. E.A.W. Schippers, tot 2008 werkzaam als advocaat bij Höcker Advocaten B.V. te Amsterdam

Een van de vele zaken van Permission Machine met ANP als opdrachtgever.
Een slapende stichting waar op de website 2 foto’s staan waarvan bestuurders de herkomst niet (meer) weten.

“4.3 … In artikel 111 lid 3 Rv is weliswaar bepaald dat de dagvaarding de door de Stichting tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor en de bewijsmiddelen waarover ANP beschikt moet vermelden, doch de wet verbindt geen consequenties aan het niet voldoen aan dit vereiste.”

“4.4. De Stichting heeft eerst ter gelegenheid van de comparitie na antwoord gesteld dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Omdat de Stichting dit verweer niet reeds bij antwoord heeft gevoerd, waartoe zij op grond van het in artikel 128 lid 3 Rv neergelegde beginsel van “concentratie van verweer” gehouden is, wordt haar verweer als tardief gepasseerd.”
ANP stuurt de dagvaarding zonder de gevoerde verweren. Verweer gedaagde wordt gepasseerd omdat het niet bij antwoord is gevoerd.

“4.8 … Dat zij bij de begroting van deze schade kan aanknopen bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem is door de Stichting onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat de kantonrechter ook van die tarieven zal uitgaan.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade liggen bij eiser. Tarieven Stichting Foto Anoniem liggen fors hoger dan die van ANP.

“4.9 … Dat voorafgaand aan deze procedure door ANP een ander, lager bedrag bij de Stichting in rekening is gebracht, wil nog niet zeggen dat zij deze kosten niet zou kunnen verhalen op de Stichting.”

Rechter wijst de volledige proceskosten toe.
Met nakosten moet de stichting bijna €2.000 betalen voor de 2 foto’s.


ECLI:NL:RBDHA:2019:1044, Rechtbank Den Haag, 7143740 CV EXPL 18-3554
Auteursrecht, inbreuk door plaatsing foto zonder toestemming rechthebbende. Begroting schade.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 25, 16 februari 2022