08 december 2021

Vrij beschikbaar met Creative Commons-licentie

ECLI:NL:RBMNE:2021:5887
Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser Richard Broekhuijzen: D.J.H. Dijkstra van nl.legal LLP
Gedaagde procedeert in persoon en heeft mij (Martine Bakx) het verweer laten schrijven.
Rechter: mr. F.C. Burgers

Het betreft hier een zakelijke website waarop een foto geplaatst was vanaf Wikipedia. Gedaagde had gezocht op foto’s met een vrije CC-licentie. Buitengerechtelijk had er een discussie plaatsgevonden over de naamsvermelding.

“2.1. [eiser] is professioneel fotograaf en handelt onder meer in fotolicenties.”
Broekhuijzen heeft niets overlegd waaruit blijkt dat hij in fotolicenties handelt.

“3.2 …Ondanks diverse aanmaningen is [gedaagde] niet tot betaling van de schade overgegaan en heeft [eiser] de vordering uit handen moeten geven.”
Broekhuijzen heeft de vordering gelijk uit handen gegeven.

“3.4. [gedaagde] vraagt in zijn tegenvordering, na wijziging van eis, dat [eiser] zijn schade vergoedt en dat voor recht wordt verklaard dat [eiser] in strijd handelt met artikel 21 Rv door te beweren dat €360,00 een standaard markttarief is conform Stichting Foto Anoniem, dat [eiser] licenties verkoopt voor een tarief van €360,00 per jaar en dat [eiser] een licentievergoeding is misgelopen terwijl hij de Foto via Wikipedia zonder kosten beschikbaar stelt. Voorts moet voor recht worden verklaard dat [eiser] misbruik van recht maakt door onder druk van een (dreigende) gerechtelijke procedure een schadevergoeding af te dwingen die is gebaseerd op een veel hoger tarief dan het werkelijke licentietarief.”

“4.5 … Uitgangspunt bij deze begroting is dat [eiser] ten minste aanspraak kan maken op een bedrag dat gelijk is aan de gemiste licentievergoeding. [eiser] stelt primair dat hij voor het door [gedaagde] gemaakte commerciĆ«le gebruik van zijn foto’s op diens website per foto, per jaar (waarbij een gedeelte van een jaar als een heel jaar geldt) een tarief hanteert van €360,00. Dit bedrag komt de kantonrechter niet onredelijk voor, nu er niet van uit kan worden gegaan dat [gedaagde] zich heeft gehouden aan de voorwaarden voor het gebruik van een voor hem prijstechnisch gunstigere CC BY-SA 4.0 licentie (o.a. naamsvermelding en het plaatsen van een link naar de licentie). Evenmin bestaat er aanleiding om aan te knopen bij de door [gedaagde] genoemde lagere tarieven van bijvoorbeeld €24,95 voor een losse in opdracht gemaakte foto. [eiser] heeft onweersproken aangevoerd dat dit tarief alleen geldt voor foto’s voor niet-commercieel gebruik. Het bedrag van €360,00 zal dan ook worden toegewezen.”
Broekhuijzen heeft niets overlegd waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk licenties verkoopt voor een tarief van €360/jaar. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade liggen bij eiser.

“4.10 … Omdat het in deze zaak gaat om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is artikel 1019h Rv van toepassing. … Het gaat hier om een eenvoudige inbreukkwestie met een beperkt feitencomplex. Wel is steeds inhoudelijk verweer gevoerd, waardoor het nodig was de juridische argumentatie uit te breiden en te ondersteunen met bewijsmiddelen. Voor deze zaak acht de kantonrechter het daarom redelijk het tarief te hanteren behorend bij een eenvoudige zaak. [eiser] heeft gevorderd: €1.702,00 (zijnde 9,2 uur x €185,00) en dit bedrag onderbouwd met een bij de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie in reconventie als bijlage overgelegde nadere gespecificeerde verantwoording van bestede tijd.”
Een volledige proceskostenveroordeling voor een geschil over naamsvermelding waarbij het in de gerechtelijke procedure hoofdzakelijk over de hoogte van de vordering is gegaan.


ECLI:NL:RBMNE:2021:5887, Rechtbank Midden-Nederland, 9317759 MC EXPL 21-4312
Op grond van auteursrechtinbreuk wordt schadevergoeding toegekend.

Raadhuisplein, Emmen - 2018.jpg
Copyrights Richard Broekhuijzen


De zaak is voor hoger beroep overgedragen aan mr. N.A.W.E. Jansen, auteur van Foute foto’s: “Joepie! Heb ik alweer schade!” mijmert de claimbot. Wat nu? op Boek9. De zaak is, na een boel ellendig gedoe (herstelexploot, beslaglegging, ingebrekestelling) niet aangebracht. Waarom weet ik niet. Mogelijk een procesfout die Jansen probeert te verbloemen. Of misschien kent Jansen de rechter of de gemachtigde van Broekhuijzen.

Ik ben niet de enige die een 1ster-review bij Google gegeven heeft.

Ik ben een inzamelingsactie gestart voor een ander slachtoffer van Broekhuijzen en Dijkstra; een taxichauffeur die veroordeeld is omdat zijn webbouwer een gratis Wikipedia-foto had gebruikt.

Ik zag nogal wat claims van deze jurist die zijn diensten aanbiedt als Copyright-cop. Inmiddels is er eindelijk een fijn vonnis waarmee je deze 'cop' kunt afwimpelen.


Repost van nieuwsbrief Revue nr. 5, 26 januari 2022
Bijgewerkt 2 januari 2024