03 december 2021

Luchtfoto Kop van Zuid Rotterdam

ECLI:NL:RBROT:2021:12032
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon.
Rechter: mr. C.P. van Gastel

Na een schriftelijke ronde heeft er een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarbij pleitaantekeningen zijn overlegd.

“3.3 [gedaagde] voert het volgende verweer. Hij kan vanwege het tijdsverloop niet meer achterhalen of de foto daadwerkelijk op de website heeft gestaan en voor welke periode. De foto’s rouleren regelmatig, zodat de foto in ieder geval niet voor een langere periode online heeft gestaan. De website is bovendien pas vanaf 15 november 2016 in zijn beheer. Hij was tot die tijd alleen domeinnaamhouder. [gedaagde] betwist de hoogte van de schade omdat het in geen verhouding staat tot de marktprijzen.”
De foto is gepubliceerd toen de website nog niet op de domeinnaam van gedaagde stond. Mijn inziens is gedaagde dan niet schadeplichtig.

“4.7 … Hij is bij de begroting van de schade uitgegaan van de (lagere) tarieven van [naam stichting]. De kantonrechter zal de tarieven van [naam stichting] eveneens tot uitgangspunt nemen, omdat deze tarieven gangbaar worden geacht. [gedaagde] heeft weliswaar aangevoerd dat deze tarieven niet marktconform zijn, maar heeft dat niet onderbouwd. Het enkele feit dat hij zelf minder voor een foto vraagt, is geen reden om te oordelen dat ook [eiser] in redelijkheid van een lager tarief had moeten uitgaan.”
Bijzonder dat hier de naam van de Stichting Beeld Anoniem, voorheen Stichting Foto Anoniem, is geanonimiseerd. De rechter acht deze tarieven gangbaar, betwisting heeft dan weinig zin.

“4.8 De foto is twee keer op de website openbaar gemaakt. De foto staat immers op de homepage en in het portfolio. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat het een foto van groter dan 400 bij 600 pixels betreft, zodat voor de homepage een tarief van € 256,- geldt. Het tarief voor de foto in het portfolio bedraagt € 192,- (75% van € 256,-), omdat deze foto één laag dieper staat.

4.9 … [eiser] heeft daardoor geen naamsbekendheid voor zijn foto verkregen. De schade zal daarom worden verhoogd met 30 procent.”
Vrijwaringstarieven Stichting Beeld Anoniem zijn voor beelden waarbij de naam ontbreekt, daar hoort geen toeslag bovenop.


ECLI:NL:RBROT:2021:12032, Rechtbank Rotterdam, 9287559 CV EXPL 21-21141
… niet is komen vast te staan dat de inbreuk langer dan een dag heeft geduurd, toewijzing schadevergoeding.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 55, 7 juni 2022.