17 december 2021

Portretrecht: Picnic versus Coolblue

ECLI:NL:RBROT:2021:13048
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. G.C. Haulussy te Rotterdam
Gemachtigde gedaagde Coolblue B.V.: mr. L.M. van Schuylenburch te Amsterdam
Rechter: mr. D.L. Spierings

Nadat ik dit vonnis van Picnic gelezen had vroeg ik me af hoe er is geoordeeld bij de soortgelijke zaak van Coolblue. Gemachtigde eiser mr. G.C. Haulussy herken ik van een onredelijke Duitse fotoclaim, reden om ook deze zaak hier neer te zetten, al heb ik er niks op aan te merken.

"2.1 [eiser] is op 8 augustus 2017 bij Coolblue in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden. In de door partijen op 22 juni 2017 ondertekende arbeidsovereenkomst staat – voor zover hierna van belang – vermeld:

“ARTIKEL 5. WAT WE AFSPREKEN (…) …OVER PORTRETRECHT
8. Jij bent ons gezicht. Daarom gebruiken we graag beeldmateriaal met jouw portret erop. Dat zetten we op onze website en op YouTube, in folders, boekjes, jaarverslagen en al onze andere uitingen. Dat vind jij leuk en je moeder ook. vanzelfsprekend doe je afstand van het portretrecht, ook voor de periode na je dienstverband. Dan hebben we gelukkig de foto’s nog…”
"

"3.6.2... [eiser] is op staande voet ontslagen en ten gevolge van het ontslag zijn berichten in de media verschenen. Door deze berichtgeving wordt [eiser] herkend op de bestelbussen en wordt hij met Coolblue geassocieerd. [eiser] is tevens door zijn opvolgend werkgever ondervraagd over zijn eerdere werkzaamheden bij Coolblue en de reden van zijn ontslag. [eiser] moest vervolgens op zoek naar weer een nieuwe werkgever. [eiser] wil niet meer met Coolblue geassocieerd worden en het ontslag achter zich laten."

Eiser heeft, in tegenstelling tot de runner van Picnic, aantoonbaar schade doordat hij herkend wordt.

"4.4 Op 4 januari 2019 heeft met toestemming van [eiser] een professionele fotoshoot ten behoeve van de wrapping van de nieuwe elektrische bestelbussen van Coolblue plaatsgevonden, waaraan [eiser] met plezier zijn medewerking heeft verleend. Nadien heeft [eiser] ook zijn medewerking verleend aan een online promotievideo van Coolblue over de inzet van de elektrische bestelbussen, welke promotievideo op 5 maart 2019 is gepubliceerd op YouTube. [eiser] heeft gedurende zijn dienstverband nimmer bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn portret en was juist enthousiast en trots op zijn medewerking aan de campagne."

"4.5.2... Coolblue kan de inzet van de bussen niet zomaar staken. In een dergelijk geval wordt de dagelijkse operatie voor lange duur ernstig verstoord. Een groot deel van de bezorgservice ligt tijdelijk stil, bestellingen kunnen niet worden geleverd en de logistiek zal moeten worden aangepast. De kosten voor de nieuwe wrapping zijn onredelijk hoog en de impact op de bedrijfsvoering van Coolblue is enorm."

"4.5.3 Coolblue komt reeds aan de belangen van [eiser] tegemoet, in die zin dat het portret van [eiser] op de 36 bestelbussen in lijn met het marketingbeleid van Coolblue en de leaseduur aangepast en uitgefaseerd worden, het portret van [eiser] niet in andere/nieuw uitingen wordt gebruikt en de promotievideo op YouTube inmiddels is verwijderd."

"4.7 Coolblue heeft geen inbreuk gemaakt op het portretrecht van [eiser] en heeft derhalve niet onrechtmatig gehandeld."

Rechter gaat daar in mee.


Rechtbank Rotterdam 17 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13048
Vordering van eiser afgewezen. Geen sprake van inbreuk op het portretrecht nu eiser zowel impliciet als expliciet toestemming voor de wijze van gebruik van zijn portret heeft gegeven. Evenmin is sprake van strijd met de AVG.