24 november 2022

Juristenfeestje met 4 advocaten

ECLI:NL:RBAMS:2022:7151
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigden eiseres: mrs. H. Maatjes en M.N. Seel
Gemachtigden gedaagde Picnic: mrs. P.L. Tjiam en K.B. van Leeuwen
Rechter: mr. A.W.J. Ros

Ik bespreek deze zaak -die niet over een stockfoto gaat- vanwege advocaat mr. H. Maatjes.

"1.4. De fotoshoot heeft plaatsgevonden op 4 december 2019. Eiseres heeft voorafgaand een verklaring (quit claim) ondertekend met de tekst:

Bij deze verklaar ik geen bezwaar tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een Picnic shoot waarin ik herkenbaar in beeld kom. Ik verleen hierbij ook toestemming voor het gebruik van het beeld en/of tekstmateriaal door Picnic B.V. ten behoeve van promotiedoeleinden. Dit zal uitsluitend gebeuren binnen de beschikbare promotiekanalen van Picnic B.V. Voor ander of afzonderlijk gebruik van mijn bijdrage buiten het verband van deze productie, zal de producent mijn toestemming vragen en dienen te verkrijgen.’"

Ik vermoed dat de producent een andere (rechts)persoon is dan gedaagde Picnic.

"1.5. Als vergoeding voor haar medewerking heeft gedaagde eiseres de met de fotoshoot gemoeide uren dubbel salaris betaald en reiskosten vergoed (totaal €150,-)."

"1.6. De van eiseres gemaakte foto’s zijn vanaf eind november 2021 door gedaagde gebruikt voor reclame uitingen, onder meer op Facebook, op flyers, als pop-up advertentie op verschillende websites van derden, op YouTube, op haar website en die van de zusterorganisatie in Duitsland en (met meer dan levensgrote stickers) op de door haar gebruikte bestelbusjes in Nederland en Duitsland."

"1.8. Wegens het succes van de campagne heeft gedaagde de andere deelnemers een extra vergoeding van €500,- uitbetaald. Aan eiseres heeft zij hangende deze procedure uit eigen beweging eveneens €500,- betaald."

"1.10. De zusteronderneming van gedaagde in Duitsland heeft aan eiseres uit eigen beweging €2.500,- betaald en eveneens de stickers met het portret van eiseres van de bestelbusjes verwijderd."

"1.11. In de conclusie van antwoord in deze procedure heeft gedaagde toegezegd in de toekomst geen gebruik meer te maken van het portret van eiseres."

"6... De kantonrechter schat de immateriële schade van eiseres die voor vergoeding in aanmerking komt op een bedrag van € 10.000,-."

Ik begrijp niet hoe de rechter tot zo'n bedrag kan komen. De reeds betaalde €650,- lijkt mij een redelijk bedrag voor een onbekend fotomodel en Duitsland, waar eiseres minder last zal hebben van herkenbaarheid, heeft reeds €2.500,- betaald.

"veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding ... €956,- aan salaris gemachtigde ..."
Eiseres is met 2 advocaten verschenen tijdens de mondelinge behandeling en er is een pleitnota overlegd, ik vrees dat eiseres nauwelijks iets over zal houden van de toegewezen schadevergoeding van €10.000,-.

Ik verwacht dat Picnic, vanwege precedentwerking, in hoger beroep zal gaan.


Rechtbank Amsterdam 24 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7151
Online supermarkt Picnic maakte onrechtmatig inbreuk op het portretrecht van een werkneemster. Picnic moet haar daarom 10.000 euro schadevergoeding betalen.