25 november 2022

Makelaarsland én de verkoper zijn gedaagd

ECLI:NL:RBROT:2022:10932
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven te Uitgeest
Gedaagden Makelaarsland en de verkoper procederen in persoon
Rechter: mr. B.J.R. van Tongeren

Dit is de einduitspraak van de zaak waar Makelaarsland én de verkoper gedaagd zijn voor hetzelfde 'delict': het publiceren van 3 foto’s in een advertentie. Bij het voorafgaande vonnis heeft Makelaarsland toestemming gekregen om de verkoper in vrijwaring op te roepen en is een gezamenlijke zitting gelast.

Voorafgaande aan de zitting heeft eiser verzocht beide partijen hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van schade:
"3.1… [eiser01] eist, na vermeerdering van eis, samengevat:
- [gedaagde01] en [bedrijf01] (hoofdelijk) te veroordelen aan hem te betalen €1.087,50 aan schadevergoeding"


"3.3… Een eerder door hem gedaan schikkingsvoorstel à €1.087,50 kwam op [gedaagde01] over als een poging tot oplichting, omdat [gedaagde01] eerder een prijsopgaaf voor een complete fotosessie à €350,00 van [eiser01] heeft ontvangen."
Misgelopen inkomsten voor de fotograaf kunnen mijn inziens nooit hoger zijn dan die €350. Als jij offerte vraagt voor een fiets en je ziet later een soortgelijke oude gebruikte fiets zonder slot staan waardoor je die geoffreerde fiets niet meer hoeft, dan heeft de winkelier alleen schade als je die oude gebruikte fiets van hem gestolen hebt.

"3.4… [gedaagde01] is echter degene die de Foto’s aan [bedrijf01] heeft toegestuurd en op grond van de verkoopvoorwaarden van [bedrijf01] is [gedaagde01] zelf verantwoordelijk voor het schenden van het auteursrecht; [bedrijf01] is gevrijwaard."
Makelaarsland heeft met de verkoper een contract afgesloten waarin letterlijk staat: "De opdrachtgever vrijwaart Makelaarsland B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op het auteursrecht"  
Bovendien is Makelaarsland mijn inziens volgens art. 29.b.1 Aw of art. 6:196c lid 4 BW niet schadeplichtig bij een inbreuk.

"4.1. De kantonrechter stelt voorop dat als onbetwist vast staat dat [eiser01] de Foto’s zelf heeft gemaakt."
Zou zomaar kunnen dat eiser niet de maker is en ook niet de exclusieve rechten heeft. Bovendien kunnen foto's van woningen onvoldoende onderscheidend zijn om voor bescherming in aanmerking te komen.

"4.3. [gedaagde01] en [bedrijf01] zijn daarom verplicht om de schade van [eiser01] te vergoeden... [eiser01] heeft onbetwist gesteld dat hij een vergoeding hanteert van €275,00 per foto met naamsvermelding, per jaar, per website... [eiser01] heeft immers onweersproken gesteld dat hij alleen licentievergoedingen voor minimaal een jaar verstrekt, zodat niet relevant is hoe lang de Foto’s online hebben gestaan. Aangezien ook onweersproken door [eiser01] is aangevoerd dat hij naast het mislopen van de gebruikelijk te hanteren licentievergoeding (immateriële) schade heeft geleden door het ontbreken van een naamsvermelding bij de Foto’s, acht de kantonrechter de extra vergoeding van 50% van de licentievergoeding van €275,00 redelijk."

Rechter wijst de gevorderde schadevergoeding toe van €1.087,50 plus €830,02 proceskosten en de rente.

Makelaarsland zou haar schade kunnen verhalen op de verkoper of ze zouden gezamenlijk in hoger beroep kunnen gaan.


Rechtbank Rotterdam 25 november 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10932
Eindvonnis. Auteursrecht op drie foto’s. Schadevergoeding. Vordering toegewezen.


Bijgewerkt op 7 september 2023