21 oktober 2022

Naam gemachtigde geanonimiseerd

ECLI:NL:RBROT:2022:11978
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: geanonimiseerd
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. B.J.R. van Tongeren

In de anonimiseringsrichtlijn staat: “1.c De gegevens van natuurlijke personen die professioneel bij de procedure zijn betrokken worden niet geanonimiseerd”. Ik vraag me af waarom dat hier wel is gebeurd. Ik verbaasde me daar eerder al eens over.

"2.1 [eiser01] exploiteert zijn foto's door middel van zijn eenmanszaak [naam eenmanszaak01] ."

"3.1 [gedaagde01] te veroordelen tot het voldoen van de gevorderde schadevergoeding van €525,- voor de inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van [eiser01]."

"3.3 [gedaagde01] heeft de vordering betwist en heeft daartoe het volgende aangevoerd. De Foto was afkomstig van een openbare website waar geen bronvermelding bij stond, zodat [gedaagde01] in de veronderstelling verkeerde dat het een openbare afbeelding betrof. Op het moment dat het bericht van de advocaat binnen kwam, is De Foto direct van de website gehaald. Ook is aangeboden om €100,00 te betalen."
Op grond van art. 9 Aw dient de maker zijn rechten uit te oefenen via de uitgever van de anonieme foto. In dit geval de openbare website.
Mijn inziens is €100,- een meer dan prima schikkingsvoorstel. Voor stockfoto's wordt volgens dit AMI-artikel maximaal €50 betaald.

"4.1 De kantonrechter stelt voorop dat als onbetwist vast staat dat [eiser01] De Foto zelf (althans in zijn opdracht door een van zijn werknemers) heeft gemaakt. Niet in geschil is daarom dat [eiser01] als maker van deze foto dient te worden aangemerkt (op grond van artikel 7 of artikel 8 Auteurswet)."
Artikel 8 Auteurswet geldt hier niet, eiser runt een eenmanszaak en is geen rechtspersoon.
Omdat het niet is betwist, neemt de kantonrechter aan dat eiser de maker is. Ik leid daaruit af dat eiser geen bewijs heeft overlegd dat de fotograaf bij hem in dienst was toen de foto gemaakt werd.

"4.3 Nu onbestreden is aangevoerd dat [eiser01] naast het mislopen van de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding (immateriële) schade heeft geleden door het ontbreken van een naamsvermelding bij de foto, acht de kantonrechter de additionele vergoeding van 50% van de licentievergoeding van €350,- redelijk."
Naamsvermelding ontbrak de bronfoto. Persoonlijkheidsrechten waaronder het recht op naamsvermelding zijn niet overdraagbaar. Toch wijst de kantonrechter een opslag van 50% toe wegens het ontbreken van een naamsvermelding.

Gedaagde moet de gevorderde schadevergoeding van €525,- betalen en proceskosten tegen liquidatietarief. Eiser zal met het voortraject en een hoorzitting meer kosten voor zijn gemachtigde gemaakt hebben dan deze zaak oplevert.

Via Facebook Advocatenkantoor i-ee


Ik vermoed dat Roel Dijkstra de eiser is:

Roel Dijkstra schreef met steun van de NVJ met zijn advocaat mr. K.M. van Boven een brief naar de rechterlijke macht. Roel Dijkstra klaagt in die brief dat hij geld moet toeleggen op procedures om zijn rechten te handhaven. Deze uitspraak is daar een mooi voorbeeld van.


Rechtbank Rotterdam 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11978
Inbreuk auteursrecht, schadevergoedingBijgewerkt 16 november 2023.