26 maart 2019

€400 was niet genoeg voor een toeristische foto

ECLI:NL:RBAMS:2019:2267
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser geanonimiseerd.
Gedaagde heeft geen gemachtigde.
Rechter: mr. E.J. van der Molen

“Op die website konden oppasstudenten tips opzoeken voor uitjes met hun oppaskinderen in de omgeving van hun oppaslocatie.”

“De Vinderij heeft een tegenbod gedaan voor een schikking, maar [eiseres] is daarop niet ingegaan en heeft direct een dagvaarding uitgebracht.”

“De Vinderij heeft toegelicht dat er in de loop van de tijd verschillende mensen aan en voor de website [URL] hebben gewerkt maar dat zij na al die tijd niet meer kan achterhalen wie degene is die de betreffende foto daarop zou kunnen hebben geplaatst.”

“De Vinderij heeft de stelling van [eiseres] dat het tarief in dit geval €750,00 zou bedragen, niet concreet genoeg weersproken. Dat bedrag is dan ook toewijsbaar aan schadevergoeding.”

“Nu de Vinderij in het buitengerechtelijke traject niet bereid was een schadevergoeding te betalen hoger dan €400,00, terwijl uit het voorgaande volgt dat [eiseres] op zichzelf wel terecht aanspraak maakte op een hoger bedrag, heeft [eiseres] de vordering terecht aanhangig gemaakt.”

De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser. Rechter vindt echter dat gedaagde het gestelde concreter had moeten weerspreken.
De rechter wijst €750 van de gevorderde €2.500 toe. Omdat dat meer is dan de eerder door Vinderij aangeboden €400 wordt zij veroordeeld tot de proceskosten.


ECLI:NL:RBAMS:2019:2267, Rechtbank Amsterdam, 7070707 CV EXPL 18-15733
Inbreuk auteursrecht fotograaf door zonder toestemming of licentie foto op website te gebruiken. Matiging gevorderde vergoedingen.

In de anonimiseringsrichtlijn staat: “1.c De gegevens van natuurlijke personen die professioneel bij de procedure zijn betrokken worden niet geanonimiseerd”.
Ik heb op Twitter aan RechtspraakNL en later via de mail aan rechtbank Amsterdam de naam van de geanonimiseerde gemachtigde opgevraagd doch van beide niet gekregen. Uit het antwoord op Twitter leid ik af dat naamgever en vermoedelijk eigenaar van de besloten vennootschap zichzelf gemachtigd heeft. De enige persoon die ik ken in dit vakgebied die jurist en fotograaf is én haar voornaam verwerkt heeft in de naam van haar BV is Charlotte Meindersma van Charlotte's Law & Fine Prints BV.

Repost nieuwsbrief Revue nr. 37, 18 maart 2022
Screenshot toegevoegd op 27 juni 2022