19 maart 2019

Door patiënt geplaatste foto van ANP

ECLI:NL:RBOVE:2019:1632
Rechtbank Overijssel
Gemachtigde eiser ANP: J.J.A. Leijten van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde Step: J. Buddingh
Rechter: mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek

“3.3 … dat de foto in het verhaal is bijgevoegd door een patiënt van Step en dat de foto helemaal niets met de bedrijfsactiviteiten van Step van doen heeft. Step heeft geen enkel financieel voordeel behaald met de foto …”

Je bent volgens artikel 13.1 richtlijn Richtlijn 2004/48/EG niet schadeplichtig als je redelijkerwijs niet had kunnen weten dat er rechten geschonden werden.

“4.2 … Hetzelfde geldt voor de e-mails die Step niet zou hebben ontvangen. Voor zover deze al in een spam box zijn beland, zoals Step heeft betoogd ter zitting, is het de verantwoordelijkheid van Step om dit regelmatig te checken. Dat heeft Step kennelijk nagelaten.”
Ik kan me heel goed voorstellen dat een medewerker mail van Permission Machine als spam markeert.

“4.3 … Ter onderbouwing van de hoogte van de gederfde licentievergoeding heeft ANP aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem, waarbij (op basis van gemiddelde pixelgrootte, gemiddelde duur en gemiddelde prijs) de schade is vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding ad €215,00, hetgeen resulteert in een bedrag van €322,50. Hoewel Step de redelijkheid van deze vergoeding betwist, acht de kantonrechter voldoende gemotiveerd onderbouwd dat dit de schade is die ANP heeft geleden door plaatsing van de foto zonder toestemming alsmede dat dit een redelijk tarief is in de branche. Dit bedrag zal aldus worden toegewezen …”
Rechters die oordelen over dit soort zaken behoren te weten dat de vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem niet in de buurt komen van de tarieven die in de branche betaald worden.


ECLI:NL:RBOVE:2019:1632, Rechtbank Overijssel, 7332408 \ CV EXPL 18-6099
Intellectuele eigendomsaspecten van zeer eenvoudige aard. Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 51, 19 mei 2022