07 maart 2019

Een van de vele rechtszaken van ANP

ECLI:NL:RBROT:2019:2464
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde ANP: J.J.A. Leijten van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gemachtigde gedaagde: mr. M. Yavuzyigitoglu
Rechter: mr. G.A.F.M. Wouters

“2.7 Door de gemachtigde van [gedaagde] is daar op 22 februari 2018 op gereageerd en is een voorstel gedaan om € 200,- te betalen voor gederfde licentie-inkomsten. Rosmalen Nedland heeft dat voorstel afgewezen.”

“3.3 … voert [gedaagde] aan dat hij een redelijk voorstel aan ANP heeft gedaan om de zaak in der minne te regelen waardoor ANP hem ten onrechte in deze procedure heeft betrokken.”

“4.2 … Dat, zoals [gedaagde] heeft gesteld, hij het artikel met daarin de foto heeft gehaald van een andere bron en daardoor geen wetenschap had over de auteursrechtelijke bescherming van de foto, komt voor zijn rekening en risico.”
ANP hoeft niet aan te tonen dat ze een exclusieve licentie heeft voor de foto. Mogelijk heeft gedaagde de foto rechtmatig via een andere partij. Mogelijk valt het gedaagde niet aan te rekenen dat zij niet wist dat er rechten op de foto rusten.

“4.4 … Het verweer van [gedaagde] dat hij de naam van de bron van de foto op zijn website heeft geplaatst, kan hem niet baten nu dit door ANP gemotiveerd is weersproken en [gedaagde] dit niet met stukken heeft onderbouwd.”
Ik vermoed dat gedaagde de vindplaats vermeld heeft en dat ANP stelt dat haar naam en/of die van de fotograaf niet is vermeld.

“4.6 … Dat zij bij de begroting van de schade kan aanknopen bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem is door de [gedaagde] onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat de kantonrechter ook van die tarieven zal uitgaan.”
ANP dient voor de onderbouwing van haar schade van haar eigen tarieven uit te gaan. De aangeboden €200,- voor gederfde inkomsten lijkt mij ruim voldoende.

“4.8 … Het verweer van [gedaagde] omtrent de betrouwbaarheid van Permission Machine wordt buiten beschouwing gelaten. Het staat ANP vrij om opsporingswerkzaamheden aan een derde partij op te dragen.”

“4.10 … De kantonrechter acht het redelijk dat ANP de kosten ex artikel 1019h Rv vordert, nu ANP de auteursrechten van fotografen beheert en exploiteert en daardoor een relevant belang heeft bij het beschermen van de auteursrechten.”
Relevant zijn de belangen van de fotografen en de grote vraag is wat fotografen terugzien van de vele claims van ANP.

Het gevorderde wordt volledig toegewezen. Daarbovenop komen de eigen proceskosten nog.


ECLI:NL:RBROT:2019:2464, Rechtbank Rotterdam, KTN-7237208_01042019
Inbreuk gemaakt op auteursrechten door het gebruik van een foto afkomstig van een bron waarvoor geen toestemming is gevraagd.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 41, 1 april 2022.
Bijgewerkt 26 maart 2024.