19 maart 2019

3 foto's van Facebook

ECLI:NL:RBOVE:2019:1633
Rechtbank Overijssel
Gemachtigde eiser ANP: J.J.A. Leijten van Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek

"2.2. ANP heeft het exploitatierecht ten aanzien van een drietal foto’s, zoals overgelegd in productie 1 van de dagvaarding"
Dat betekent niet automatisch dat ANP de exclusieve rechten heeft, een voorwaarde om schade te kunnen vorderen wegens misgelopen inkomsten.

"3.3. [gedaagde] voert verweer. De website www.vrouw24.nl is een niet-commerciële website met weinig bezoekers en bestaat thans niet meer. Verder voert hij aan dat hij de foto’s op Facebook heeft gevonden."
Mogelijk schendt gedaagde de rechten van degene die de foto's op Facebook publiceerde en niet de rechten van ANP.

"4.3. ... Ter onderbouwing van de hoogte van de gederfde licentievergoeding heeft ANP aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem ... hetgeen resulteert in een bedrag van € 967,50 (€ 322,50 keer 3 foto’s). Hoewel [gedaagde] de redelijkheid van deze vergoeding betwist, acht de kantonrechter voldoende gemotiveerd onderbouwd dat dit de schade is die ANP heeft geleden door plaatsing van de foto’s zonder toestemming, alsmede dat dit een redelijk tarief is in de branche."
ANP behoort voor de gederfde licentievergoeding aansluiting te zoeken bij haar eigen tarieven. De rechter hanteert echter de veel hogere vrijwaringstarieven van Stichting Foto Anoniem.

Screenshot van de website van Stichting Foto Anoniem (inmiddels Stichting Beeld Anoniem):

Het lijkt mij net als 20 jaar geleden niet toegestaan om afspraken te maken over tarieven in juridische procedures.
Proceskostenveroordeling conform liquidatietarief kanton.

Bijgewerkt 26 maart 2024