22 maart 2019

BeeldigBeeld schendt artikel 21 Rv

ECLI:NL:RBAMS:2019:2123
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser eenmanszaak BeeldigBeeld: P.F. van den Berg, gerechtsdeurwaarder
Gemachtigde gedaagde Mister Kitschen BV: geanonimiseerd
Rechter: mr. C.W. Inden

Dit geschil lijkt op ECLI:NL:RBMNE:2019:1504: BeeldigBeeld -opgericht in 2017- als eiser met Permission Machine die de foto opgespoord heeft en Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V. als gemachtigde. En eveneens een foto van een kaasje gepubliceerd in 2008.

“4. Voor de begroting van haar schade heeft [eiseres] verwezen naar de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015, waarvan zij een kopie in het geding heeft gebracht.”

“5. Bij deze door [eiseres] overgelegde tarievenlijst lijkt echter informatie weggelaten.”

“6. Als inderdaad sprake is van het weglaten van de hierboven weergegeven informatie is dat in strijd met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. [eiseres] heeft dan ten onrechte informatie weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan door haar bepleit. Uit de door [eiseres] overgelegde uitdraaien van de website [naam website] volgt immers dat de foto niet op de homepage was geplaatst, maar in een artikel op een subpagina.”

“7. Als sprake is van schending van artikel 21 Rv heeft de kantonrechter het voornemen daaraan consequenties te verbinden. [eiseres] zal daarom in de gelegenheid worden gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. De zaak zal hiervoor naar de rol verwezen worden. Op de uitlating van [eiseres] mag [gedaagde] vervolgens nog reageren.”
Eiseres sluit aan bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem terwijl op haar website andere, veel lagere, tarieven staan. Het aansluiten bij hogere tarieven dan de werkelijke tarieven is mijn inziens sowieso al een schending van artikel 21 Rv.

ECLI:NL:RBAMS:2019:2123, Rechtbank Amsterdam, 7011014 CV EXPL 18-13789
Auteursrecht foto op website. Lijkt sprake van schending artikel 21 Rv door weglaten informatie. Uitlaten partijen.


ECLI:NL:RBAMS:2019:4492
Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 14-06-2019
De einduitspraak

“3. Vast staat dat [eiser] van de door haar overgelegde tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem 2015 een gedeelte heeft weggelakt. Daarmee is zij niet transparant geweest en zij heeft dan ook in strijd gehandeld met artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Als het weggelakte gedeelte voor haar berekening niet van belang is, zoals zij stelt, had [eiser] dat ook kunnen en moeten toelichten. In plaats daarvan heeft zij de informatie zonder dat te melden weggelaten en daarmee de kantonrechter de mogelijkheid ontnomen de berekening volledig te controleren. [eiser] heeft gelijk als zij stelt niet verplicht te zijn haar schade aan de hand van de tarieven van stichting Foto Anoniem te begroten. Dat had immers ook op andere wijze kunnen gebeuren. Maar als zij er wel voor kiest haar schadebegroting op die tarieven te baseren, moet zij dat in volledige openheid doen en daarbij de berekening die zij maakt inzichtelijk maken en waar nodig toelichten.”

“6. De kantonrechter ziet in de schending van artikel 21 Rv voorts aanleiding de proceskosten te compenseren.”
Rechter wijst €226 aan schade toe en ieder draagt zijn eigen kosten. Gedaagde is duurder uit dan dat hij de vordering van Permission Machine gelijk betaald had.
Voor een onbewezen inbreuk in 2008 toen BeeldigBeeld nog niet bestond en dus de rechten niet had.

ECLI:NL:RBAMS:2019:4492, Rechtbank Amsterdam, 7011014 CV EXPL 18-13789
Einduitspraak. Schending 21 Rv, gevolgen voor berekening schade en proceskosten.


BeeldigBeeld vertegenwoordigt heden ten dage zes beeldbanken.
Screenshot website BeeldigBeeld 3 november 2023.Repost nieuwsbrief Revue nr. 13, 3 februari 2022
Bijgewerkt 3 november 2023