13 maart 2019

BeeldigBeeld heeft geen persoonlijkheidsrechten

ECLI:NL:RBMNE:2019:1068

Rechtbank Midden-Nederland
Gemachtigde eiser: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V.
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. R.A. Steenbergen

"4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat aan [eiseres] het recht toekomt de auteursrechten op de foto te beheren en te exploiteren, waaronder het recht om op te treden tegen auteursrechtinbreuken. Op grond van artikel 1 Auteurswet (Aw) heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen."
Beheren en exploiteren van rechten is iets anders dan de rechten hebben.
Hier staat niet dat BeeldigBeeld de auteursrechthebbende is.

"4.3. De foto is zonder toestemming van [eiseres] in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding op de website www. [naam website] .nl openbaar gemaakt. Daardoor is er inbreuk gemaakt op de hiervoor genoemde auteurs- en persoonlijkheidsrechten."
Onbekend is of de auteursrechten door de fotograaf overgedragen zijn aan BeeldigBeeld. Persoonlijkheidsrechten zijn in ieder geval niet overdraagbaar.
Hier staat niet dat gedaagde inbreuk gemaakt heeft op de rechten van BeeldigBeeld.

"4.5. Uitgangspunt bij deze begroting is dat de auteursrechthebbende ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest, als er wel toestemming voor de verveelvoudiging was gevraagd. [eiseres] stelt dat voor de tarieven aansluiting moet worden gezocht bij de tarievenlijst 2015 van de Stichting Foto Anoniem. [gedaagde] heeft dit niet weersproken, zodat de kantonrechter die tarievenlijst zal hanteren."
Onbekend is of BeeldigBeeld de exclusieve rechten heeft en dan kun je niet stellen dat gedaagde, als hij/zij wel vooraf een licentie had gekocht, deze dan van BeeldigBeeld zou hebben afgenomen.
De tarieven van BeeldigBeeld staan vermeld op de website. BeeldigBeeld handelt in strijd met artikel 21 Rv. door aan te sluiten bij de veel hogere vrijwaringstarieven van de Stichting Foto Anoniem.

Gedaagde moet €600,- betalen voor het publiceren van de foto en proceskosten tegen liquidatietarief.Bijgewerkt 26 maart 2024