15 maart 2019

Ontbreken naamsvermelding amateurfotograaf

ECLI:NL:RBAMS:2019:1930

Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. M.C. Coops
Gemachtigde gedaagde: mr. K.O. Valentien
Rechter: mr. E. Pennink

In huis-aan-huis-krant “Almere deze week” is een interview verschenen waarbij een foto is geplaatst die aangeleverd is door de moeder van de geïnterviewde. De moeder had daarvoor toestemming gevraagd aan de fotograaf. De krant heeft verzuimd de naam van de fotograaf te vermelden.

“3. … Daarnaast bestrijdt Rodi Media dat [eiseres] inkomsten is misgelopen. Nergens blijkt uit dat [eiseres] inkomsten genereerde door te werken als beroepsfotograaf en er een commercieel belang was gemoeid met de foto … Deze procedure had niet behoeven te worden ingesteld en voor een volledige proceskostenveroordeling is dan ook geen aanleiding aldus Rodi Media.”

“8. … Voor de berekening van schade moet worden vergeleken de positie waarin [eiseres] thans verkeert en de situatie waarin zij zou verkeren zonder de publicatie van de foto.”
Nee, er was toestemming voor publicatie, er moet beoordeeld worden wat de schade is aan misgelopen credits wegens ontbreken naam.

“10. De door [eiseres] in eerste instantie gevraagde vergoeding van €426,00 die [eiseres] in het kader van een schikking bereid was te accepteren in de e-mail van 24 november 2017 doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door [eiseres] geleden schade in verband met de plaatsing van de foto. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. Voor het meerdere is onvoldoende aanleiding en daarvoor is door [eiseres] onvoldoende aangevoerd. De wettelijke rente is als onbestreden als na te melden toewijsbaar.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiseres. De ‘fictieve onderhandeling’ onder normale omstandigheden over het weglaten van de naam van de fotograaf zou bepalend moeten zijn. Die schade is nihil.

“11. Er is nu beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, aanleiding de proceskosten tussen beide partijen aldus te compenseren dat iedere partij de eigen advocaatkosten draagt. De overige door [eiseres] gemaakte kosten, het griffierecht en de kosten van het dagvaardingsexploot dienen voor rekening van Rodi Media te komen.”
Rodi Media moet €750 betalen aan eiseres en draagt haar eigen advocaatkosten (€5.800).

Eiseres gaat in hoger beroep om haar advocaatkosten (€12.920,51) te verhalen. Advocaten bepleiten de zaak. Het vonnis blijft in stand. Omdat Rodi Media een beroep deed op niet-ontvankelijkheid (appelgrens) draagt ieder zijn eigen kosten.


ECLI:NL:RBAMS:2019:1930, Rechtbank Amsterdam, CV 18-10814
Auteursrecht. Niet professionele fotograaf. Tarieven FotoAnoniem bieden onvoldoende aanknopingspunten in onderhavige geval. Compensatie proceskosten. Buitensporig hoge kosten salaris gemachtigden niet toewijsbaar.

ECLI:NL:GHAMS:2019:4093, Gerechtshof Amsterdam, 200.261.026/01
Incidentele vordering om de wederpartij in het hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren afgewezen. Financieel belang hoog genoeg om in het hoger beroep te kunnen worden ontvangen.

ECLI:NL:GHAMS:2020:1193, Gerechtshof Amsterdam, 200.261.026/01
Publicatie foto bij artikel in papieren editie en op website huis-aan-huiskrant; schadevergoeding ad €426,– toegewezen; verbodsvordering en vergoeding reële proceskosten (ex art. 1019h Rv) van nagenoeg €13.000,– afgewezen.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 19, 9 februari 2022