25 augustus 2021

Rechtbank Haarlem stuurt laaggeletterde weg

ECLI:NL:RBNHO:2021:8088
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eiser: mr. F.J.G. Hulsbergen van advocatenkantoor Le Poole Bekema B.V. uit Haarlem.
Gedaagde procedeert in persoon, ik (Martine Bakx) heb zijn verweer geschreven.
Rechter: mr. S.N. Schipper

Een zaak die op mijn bordje terecht kwam omdat ik schrijf over de heksenjacht op foto’s.
Een man van Turkse afkomst is weggestuurd bij rechtbank Haarlem toen hij zich mondeling kwam verweren met het advies een advocaat te zoeken. Rechter merkte op dat gedaagde helemaal uit Rotterdam moest komen.
Advocaten zijn onbetaalbaar dus, ondanks dat het niet over een stockfoto gaat, heb ik deze laaggeletterde man geholpen zijn verweer op papier te zetten. Met een begeleidend schrijven voor de rechter erbij.

“2.2. Bij brief van 20 januari 2021 heeft de gemachtigde van [eiser] [gedaagde] onder andere verzocht om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van [eiser] te staken en om het gebruik van de handelsnaam [handelsnaam 3] en de domeinnaam [website] te staken, de inbreuk op het auteursrecht te erkennen en een schadevergoeding van €2.000,- te betalen.”

Deze brief is per mail verstuurd en niet zoals in de mail en dagvaarding staat per aangetekende post. Gedaagde heeft de teksten gelijk verwijderd. De dagvaarding is het eerste dat hij op papier heeft ontvangen.
De schadevergoeding was gespecificeerd als €1.000 voor het opnieuw schrijven van de teksten en €1.000 advocaatkosten. Gedaagde heeft een schikkingsvoorstel gedaan van €1.450.

“5.10 … De kantonrechter overweegt dat [eiser] kosten heeft betaald voor de teksten en dat het niet aannemelijk is dat de (misgelopen) licentie inkomsten dezelfde waarde vertegenwoordigen. De kantonrechter vindt het redelijk om aan te nemen dat de misgelopen licentie inkomsten de helft van de oorspronkelijk prijs bedragen. Dit deel van de vordering wordt dus toegewezen tot een bedrag van €551,13.”
Eiser verkoopt geen teksten en heeft dus geen licentie inkomsten misgelopen. Deze schade is pas bij dagvaarding toegevoegd en waren begroot op de aanschafprijs, de rechter wijst de helft daarvan toe.

“5.11 … De vordering tot vergoeding van de kosten voor het herschrijven van de teksten wordt dan ook afgewezen.”
De schade die voorafgaande aan de procedure wél geclaimd werd wordt afgewezen.

“5.12. Verder heeft [eiser] een toeslag gevorderd in verband met geschonden persoonlijkheidsrechten.”
Rechter wijst toeslag van 100% toe wegens schending persoonlijkheidsrechten voor een door eiser aangekochte tekst. Persoonlijkheidsrechten zijn niet overdraagbaar.

“5.14. De kantonrechter oordeelt dat [gedaagde], als de meest in het ongelijk gestelde partij, een significant en passend deel van de redelijke kosten van [eiser] moet betalen. Nu [eiser] ook op punten (gedeeltelijk) in het ongelijk is gesteld, vindt de kantonrechter 75% van de gevorderde advocaatkosten (75% van €7.036,84) een significant en passend deel. Daarnaast moet [gedaagde] het griffierecht, de dagvaardingskosten en de eventuele nakosten betalen.”
In die ‘redelijke’ kosten zitten onder meer nakijk-uren van kantoorgenoten mr. G. Nühn en mr. R.H.W. Lamme van Le Poole Bekema B.V.. Rechter zwijgt over het gedane schikkingsvoorstel van €1.450 dat hoger ligt dan de toegekende schadevergoeding van €1.102,26.

Gedaagde moet €7.000 betalen. Het deel van de advocaatkosten dat eiser zelf moet betalen, €1.759,21, is hoger dan de toegewezen schadevergoeding, de zaak heeft hem €656,95 gekost.


ECLI:NL:RBNHO:2021:8088, Rechtbank Noord-Holland, 9102423 \ CV EXPL 21-1838
De (copywriter van) gedaagde heeft teksten van de website van eiser overgenomen (met enkele wijzigingen). … De gevorderde schade wordt gedeeltelijk toegewezen omdat de eiser niet alle schade voldoende onderbouwd en aannemelijk heeft gemaakt.


Het vonnis brengt gedaagde in financiële problemen. Ik doe mijn beklag over advocaat Hulsbergen (na dagvaarding en vonnis uitte hij nieuwe ongefundeerde beschuldigingen) bij mr. drs. A. Bekema -auteur van dit AMI-artikel- en probeer alsnog te schikken voor €1.450.

Er wordt beslag gelegd op de zakelijke en privé-rekening van gedaagde waardoor hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Geen van de tien benaderde advocaten, waaronder mr. H.J.A.M. Dohmen -auteur van dit artikel dat ik ingebracht had om de schade te betwisten-, wil echter hoger beroep aantekenen. De door het juridisch loket aangewezen advocaat mr. H.L. Bakker omdat de zaak niet voor de toevoeging in aanmerking zou komen. De door deken mr. E.J. Henrichs aangewezen advocaat mr. V.F. den Hollander dient eerst een ongemotiveerd verzoek in voor gesubsidieerde rechtsbijstand waar ik achteraan moet bellen en brengt vervolgens een negatief advies uit voor hoger beroep. Volgens mr. E.J. Henrichs kan mr. V.F. den Hollander geen klachtwaardig handelen verweten worden voor het niet starten van een procedure: "De heer K. kan namelijk bij verlies in hoger beroep met nog hogere kosten worden geconfronteerd." Van mijn klacht over Hulsbergen heb ik tot op heden niks meer vernomen van de deken.

Update 2 mei 2022. Mr. F.J.G. Hulsbergen werkt nu als griffier/secretaris bij rechtbank Haarlem.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 33, 3 maart 2022
Bijgewerkt 5 oktober 2023