12 oktober 2021

De vriendschap is bekoeld...

ECLI:NL:GHARL:2021:9630
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Gemachtigde appellanten Mirjam Letsch en V.O.F.: mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer
Gemachtigde geïntimeerden grafisch vormgeefster en Stichting Colour The World : mr. F.B.A.M. van Oss
Raadsheren: mrs. F.J. de Vries, R.E. Weening en D.M.I. De Waele

“2.2 … [de fotografe] en [de grafisch vormgeefster] hebben in 2013 samen reizen naar Vietnam en Kosovo gemaakt. … [de fotografe] en [de grafisch vormgeefster] hebben in beide landen tijdens hun bezoek vrijwilligerswerk in ziekenhuizen gedaan.”

“2.3 … [de grafisch vormgeefster] heeft afgezien van een honorarium voor “Street Food India”, waarop [de fotografe] een daarop afgestemde donatie aan de stichting Duniya (zie 2.4) heeft gedaan.”

“2.6 Eind 2014/begin 2015 zijn de verhoudingen tussen partijen bekoeld en is de samenwerking beëindigd.”

“3.1 … De kantonrechter heeft bij vonnis van 29 mei 2019 de verklaring voor recht ten laste van [geïntimeerden] c.s. toegewezen, de overige vorderingen afgewezen en de kosten gecompenseerd.”

“3.4 … Wèl bevat de memorie van antwoord de volgende passages: “Mevrouw [de grafisch vormgeefster] deelt niet de opvatting van de kantonrechter dat er inbreuk is gemaakt maar had zich neergelegd bij het vonnis omdat de uitkomst in haar ogen niet onredelijk was en het einde betekende van een geschil dat niemand wat oplevert” ”
De grief van de grafisch vormgeefster wordt gepasseerd; het Hof beschouwt de inbreuk als een vaststaand gegeven.

“3.6 … Dat die toezending op een informelere en vriendschappelijke manier ging en dat [de fotografe] mogelijk meer foto’s heeft toegestuurd dan noodzakelijk was voor uitvoering van de opdracht, weegt onvoldoende zwaar om daaruit te mogen afleiden dat [de grafisch vormgeefster] voor die foto’s toestemming van [de fotografe] had om die openbaar te maken. Dat [de fotografe] met haar opmerking uit 2013 “Je hebt meteen beeld voor je website/blog” toestemming zou hebben gegeven voor plaatsing van die foto of andere foto’s op de website van de stichting die pas in 2017 is opgericht, is onaannemelijk…”
Het Hof doet een aanname in het voordeel van de fotografe.

“3.9 … Op veel van de foto’s is [de grafisch vormgeefster] afgebeeld. … Het hof kent aan deze foto’s dan ook geen marktwaarde toe en laat deze voor de beoordeling van de schadevergoedingsvordering verder buiten beschouwing.”
Het Hof kent alsnog voor een deel van de foto’s een schadevergoeding toe; €1.650. Omdat dat fors minder is dan gevorderd (€7.050) zou je verwachten dat ieder zijn eigen proceskosten draagt. De grafisch vormgeefster moet echter €4.462,97 proceskosten plus nakosten aan de fotografe betalen. Daar komen haar eigen proceskosten nog bovenop. Totaal zal het haar naast een boel stress minimaal €10.000,- gekost hebben schat ik.


ECLI:NL:GHARL:2021:9630, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.274.052
De verstandhouding tussen beiden was goed, maar is na een aantal jaren bekoeld.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 28, 21 februari 2022
Bijgewerkt 8 november 2023