24 mei 2018

Woonplaats van de gedaagde

ECLI:NL:RBDHA:2018:6549
Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser geanonimiseerd*
Gemachtigden gedaagde STICHTING FLEXTENSION FOUNDATION: mrs. W. de Jong en J.J.A. Koningsveld, advocaten te Amsterdam
Rechter: mr. W. ten Cate

"Ingevolge artikel 110 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.) beoordeelt de kantonrechter ook zonder een daartoe strekkend verweer of hij relatief bevoegd is. Die relatieve bevoegdheid ontbreekt en daarom zal de zaak worden verwezen."

"De hoofdregel - neergelegd in artikel 99 Rv - is dat bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van gedaagde(n)."

"Eiseres meent evenwel dat er een uitzondering aan de orde is, namelijk de bevoegdheid van de Rechtbank waar het uit de gestelde onrechtmatige gedraging voortvloeiende schadebrengende feit – inbreuk op auteursrecht - zich zou hebben voorgedaan (art. 102 Rv)."

"Uit de akte van eiseres blijkt bovendien dat er inderdaad sprake is van forumshopping, waar zij aangeeft zich tot de Haagse rechter te wenden omdat deze
“meer bekend is met het auteursrecht dan de rechtbank Midden Nederland”."

"De kantonrechter:
- verklaart zich onbevoegd van de vordering kennis te nemen"

Deze uitspraak kun je aanhalen als je een Nederlandse website hebt en er gedreigd wordt met een rechtszaak over de grens.


Rechtbank Den Haag 24 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6549
Forumshopping op grond van artikel 102 Rv onaanvaardbaar

* Uit het latere vonnis bij de rechtbank Midden-Nederland leid ik af dat dat mr. C.W. Meindersma is.

2023 gepubliceerd