06 juni 2018

Er zou telefonisch een schikking overeengekomen zijn

ECLI:NL:RBLIM:2018:5313
Rechtbank Limburg
Gemachtigde eiser: mr. L. de Vries
Gedaagde C&O TRAVEL B.V. procedeert in persoon
Rechter: mr. R.H.J. Otto

Een van de vele zaken over een stockfoto van advocatenkantoor I-EE.

“4.1… de onvoldoende weersproken gelaten verwijzingen van [eiser] naar de veelvuldige vaste jurisprudentie…”
De geroutineerde gemachtigde zal verwezen hebben naar voor eiser gunstige jurisprudentie.

“4.2 C&O stelt bij antwoord dat er op 11 september 2015 tussen haar en mevr. [naam gemachtigde] -de eerdere gemachtigde van [eiser]- is overeengekomen dat C&O €500,00 zou betalen en bij dupliek dat zij met mevr. [naam gemachtigde] op 11 september 2015 mondeling is overeengekomen dat C&O meteen €300,00 zou overmaken. Ondanks het feit dat vast staat dat er contact tussen C&O en mevr. [naam gemachtigde] is geweest, treffen de verwijten van C&O dat mevr. [naam gemachtigde] heeft verzuimd om van de afhandeling een factuur te sturen en dat [eiser] twee jaar niets van zich heeft laten horen, geen doel.”
Gedaagde kan meer dan 2 jaar later geen bewijs overleggen van wat telefonisch is overeengekomen en weet blijkbaar niet meer of er €300 of €500 is afgesproken. Het telefoongesprek vond plaats met een eerdere (= andere) gemachtigde.

“4.3… Het verweer van C&O dat [eiser] het internet afstruint om te kijken of er foto’s van hem door derden zijn gebruikt en dat die werkwijze lijkt op een verdienmodel behoeft geen beoordeling”
Bijna iedereen die in persoon procedeert tegen een bekende claimfotograaf wijst de rechter op dit verdienmodel. Het wordt keer op keer niet meegewogen.

“4.4 Het door [eiser] gevorderde bevel en de daaraan gekoppelde dwangsom dat C&O hem binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis schriftelijk de bron waaruit zij de onderwerpelijke foto’s heeft verkregen, door middel van het verstrekken van de volledige naam- en adresgegevens van de (rechts)persoon bekend dient te maken dan wel hem de volledige URL bekend dient te maken…”
Rechter wijst het bevel af.
Claimfotografen verspreiden zelf hun foto’s in groot formaat zonder watermerk.

Rechter wijst de gevorderde schadevergoeding toe plus een volledige proceskostenveroordeling. Gedaagde is zo'n €4.000 kwijt voor 2 stockfoto’s.


ECLI:NL:RBLIM:2018:5313, Rechtbank Limburg, 6569044 CV EXPL 18-227
Volledige proceskosten vergoeding. Art. 1019h Rv


Repost nieuwsbrief Revue nr. 68, 29 juni 2022