12 juni 2018

Razendsnel gedagvaard

ECLI:NL:RBOVE:2018:2159
Rechtbank Zwolle
Gemachtigde eiser Fotopersbureau Steenwyck: D.J.H. Dijkstra, verbonden aan Aveon
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. J.A.O.M. van Aerde

Een zaak van jurist Dirk Jan Dijkstra, tegenwoordig verbonden aan NL.Legal LLP.
Van 2011-2016 handelde hij via eenmanszaak Aveon.
Van 2016-2019 handelde hij via Aveon B.V.


Een kort vonnis zonder inhoudelijke beoordeling van het geschil omdat gedaagde buiten de rechter om het gevorderde bedrag betaald heeft aan de derdengeldrekening van gemachtigde, de stichting Aveon.

"2.1. [gedaagde] heeft, zonder de daarvoor benodigde toestemming van [eiser] , een auteursrechtelijk beschermde foto van [eiser] openbaar gemaakt op zijn ( [gedaagde] ) eigen website. Hij is daarop aansprakelijke gesteld per brief van 7 februari 2018. In die brief maakt [eiser] aanspraak op een vergoeding voor het gebruik van de foto ter hoogte van € 215,00, vermeerderd met de kosten voor juridische bijstand, tezamen € 398,85. Aanvankelijk heeft [gedaagde] te kennen gegeven de vergoeding te betalen, maar bij brief van 14 februari 2018 heeft [gedaagde] aansprakelijkheid toch van de hand gewezen."

"2.2. [gedaagde] is gedagvaard op 1 maart 2018 tegen de rolzitting van 13 maart 2018. [gedaagde] is door [eiser] met een begeleidende brief erover geïnformeerd dat de zaak voor deze datum kan worden afgehandeld door een bedrag van € 704,46 te voldoen, bestaande uit de hoofdsom van € 215,00, vermeerderd met de kosten voor rechtsbijstand, de kosten van de dagvaarding en het salaris gemachtigde volgens het liquidatietarief sector kanton. [gedaagde] heeft op 3 april 2018 een bedrag van € 704,46 aan [eiser] betaald, door het over te maken naar de derdengeldrekening van diens gemachtigde.

"2.4. [gedaagde] heeft verzocht de procedure in te trekken. Hij verliest daarbij uit het oog dat alleen de eisende partij een dergelijk verzoek kan doen (…) Wat resteert is het griffierecht ter hoogte van € 226,00. (…) Gelet op de betaling van de hoofdsom zal de kantonrechter niet meer ingaan op de stelling (…) dat [eiser] onterechte juridische kosten in rekening heeft gebracht voor de reactie op zijn brief van 14 februari 2018."

"2.5. [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van het griffierecht."


Gedaagde heeft te laat, nadat er al griffierecht verschuldigd was, geschikt door de vordering te betalen. De rechter hoeft dan geen uitspraak meer te doen over het geschil, enkel over de proceskosten.

Ik vind de tijdspanne en het gemak hoe deze gedaagde een gerechtelijke procedure is ingezogen immoreel, juridisch gezien is dat echter toegestaan.
  • 7 februari verstuurt Dijkstra een sommatiebrief
  • 14 februari reageert gedaagde per brief
  • 1 maart dagvaart Dijkstra gedaagde met verschijningsdatum 13 maart.
  • 3 april betaalt gedaagde de volledige vordering en vraagt de rechtbank de procedure in te trekken

Rechtbank Overijssel 12 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2159

21 november 2023 gepubliceerd