23 augustus 2018

Illustratie Silhouet Sint te paard

ECLI:NL:RBDHA:2018:9945

Rechtbank Den Haag
Gemachtigde eiser: mr. C. Meindersma
Gemachtigde gedaagde KEIJZER HOLLAND B.V.: mr. J. van Rhijn
Gemachtigde vrijwaring gedaagde 1: mr. N.P.J. van de Pasch
Gemachtigde vrijwaring gedaagde 2: mr. C.J.P.H.M. Bonnier
Rechter: mr. E.A.W. Schippers, tot 2008 werkzaam als advocaat bij Höcker Advocaten B.V. te Amsterdam

Deze zaak staat in dit archief vanwege de gemachtigde eiser mr. C. Meindersma en de rechter mr. E.A.W. Schippers. De zaak gaat niet over een stockfoto maar over een (deel van een) illustratie die is verwerkt op inpakpapier.


"2.6 Per emailbericht van 19 november 2015 is namens [eiseres] aan Keijzer Holland geschreven dat geconstateerd is dat zij inpakpapier op haar website aanbiedt waarop een silhouet van Sinterklaas te paard is afgebeeld dat door [eiseres] voor Teleac/NOT is ontworpen..."

"2.7 Dit bericht is de Keijzer Holland op dezelfde dag aan [gedaagde 2] doorgezonden met de mededeling: “Nemen jullie even contact op met deze dame?”."

"2.8 In reactie heeft [gedaagde 2] op dezelfde dag aan Keijzer Holland bericht dat hij niet langer aan het bedrijf verbonden is en dus niet voor de VOF kan optreden."

"2.9 Per emailbericht van 23 november 2015 heeft [gedaagde 1] aan [eiseres] het volgende geschreven:

“Allereerst mijn welgemeende excuses voor wat er is voorgevallen met een afbeelding van mevrouw [eiseres] .
...
Fatsoenlijke en faire oplossing
Ik heb begrepen dat er een afbeelding is gebruikt door ontwerpster Jill Moonen, destijds ook werkzaam bij [naam vof] , waar copyright op rust en eigendom is van Mevrouw [eiseres] .
Het spijt me zeer dat dit is gebeurd en erbij ons zo op onbegrijpelijke manier is ingeslopen.
...
Bovenstaand alleen maar om aan te benadrukken dat er op geen enkele manier opzet in het spel is geweest. Dit neemt niet weg dat dit nooit had mogen gebeuren en me dit in de afgelopen 25 als ontwerper niet eerder is overkomen.
...
Nogmaals het lag niet in onze bedoeling om iemands belangen te beschadigen en hebben naar onze overtuiging alles in het werk gesteld om dit te voorkomen maat het is ons desondanks toch overkomen en willen het wel graag fatsoenlijk oplossen.
...""

Eiseres heeft dit genegeerd en wendt zich op 2 en 8 december wederom tot Keijzer Holland die op 11 december 2015 reageert. Eiseres antwoordt met:

"2.12 ...“Graag vernemen wij bij welk design bureau u dit heeft gekocht. Tot die tijd blijft u voor ons de bron en daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk voor misgelopen royalty opbrengsten tot en met 2015 à 850,- euro.”

Daarna blijft het stil tot:

"2.14 Bij brief van 22 april 2016 heeft de gemachtigde van [eiseres] , kennelijk ter vermijding van een procedure, aan Keijzer Holland een schikking voorgesteld die onder meer inhield dat Keijzer Holland gebruik van het desbetreffende geschenkpapier zou staken en een bedrag van € 3.815,00 zou betalen."

Uiteindelijk heeft eiseres een dagvaarding uitgebracht met €15.300 aan schade plus proceskosten. Keijzer Holland roept daarop de ontwerpers in vrijwaring op.

"2.15 Per emailbericht van 27 december 2016 heeft [gedaagde 1] aan de gemachtigde van Keijzer Holland het volgende geschreven:
...
"Om te voorkomen dat we forse kosten voor een procedure moeten maken -maar nadrukkelijk zonder erkenning van aansprakelijkheid-, zou ik graag willen voorstellen om te proberen gedrieën tot een schikking te komen met mevrouw [eiseres] . Dat is de meest voor de hand liggende oplossing om een lange procedure te gaan voorkomen voor alle betrokkenen. Er is een enorm groot verschil tussen wat er aanvankelijk als geleden schade door mevrouw [eiseres] is aangegeven en wat er nu in de dagvaarding wordt geëist.""

Wat volgt is een juridisch steekspel tussen de drie partijen (eiseres, Keijzer Holland en de VOF). De VOF blijkt twee van de drie designs geleverd te hebben, de derde heeft Keijzer Holland zelf toegevoegd.

De rechter wijst een schade toe voor de illustrator van €7.550,- waarvan Keijzer Holland twee-derde kan doorschuiven naar de VOF. Ook wordt Keijzer Holland veroordeeld tot de proceskosten van €5.532,- die zij volledig kan doorschuiven naar de VOF.
Bovenop deze kosten komen voor Keijzer Holland en de VOF de eigen proceskosten.


Rechtbank Den Haag 23 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9945
Vrijwaringszaak geeft mogelijkheid om verlies in de hoofdzaak af te wentelen, voor andere vorderingen is in beginsel geen ruimte, dat geldt ook voor verweren die in de hoofdzaak thuis horen.

2023 gepubliceerd