03 januari 2022

Nageschilderde foto boekomslag

ECLI:NL:RBAMS:2022:41
Rechtbank Amsterdam
Advocaat eiser fotografe Gaby Fling: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam
Advocaten Gedaagde EDITORIAL PLANETA S.A.: mrs. A.C.M. van Lier en A.P. Meijboom
Voorzieningenrechter: mr. I.H.J. Konings
Griffier: mr. M. Veraart

Het betreft hier een kort geding met een voorlopige beslissing waarvoor binnen zes maanden de bodemprocedure gestart moet worden. Het vervolg is mij onbekend.

“3.1. [eiseres] vordert – kort gezegd – Editorial Planeta op straffe van dwangsommen te veroordelen:
A. iedere inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] op de Foto in alle lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;”
De voorzieningenrechter heeft dit voor Nederland toegewezen. Voor de gehele Europese Unie had eiseres een kort geding moeten aanspannen in Spanje, de woonplaats van Gedaagde.

"3.3 ... Editorial Planeta heeft [eiseres] een vergoeding van € 4.000,- aangeboden maar dat vond zij kennelijk onvoldoende."

“4.4 … De stelling van Editorial Planeta dat de Foto voor het eerst openbaar is gemaakt door V&D en V&D daarom op grond van artikel 8 Aw over het auteursrecht zou beschikken, wordt door [eiseres] betwist en is in dit geding op geen enkele wijze aannemelijk geworden.”
De stelling is niet weerlegd door Fling. Als de uitgever in de bodemprocedure bewijst dat V&D de foto zonder naamsvermelding openbaar heeft gemaakt, is V&D de auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw.

"5.3. veroordeelt Editorial Planeta in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 16.626,28"
De toegewezen proceskosten zijn begroot op indicatietarief, onbekend is of dit de werkelijke kosten van Fling dekt. De proceskosten van de uitgever bedroegen €20.902,50.

De uitgever moet op straffe van dwangsommen opgave doen van de verkochte boeken, marketingactiviteiten en leveranciers en de in de handel zijnde boeken in Nederland vernietigen.

Een voorlopig oordeel, de rechter in de hierop volgende bodemprocedure kan anders oordelen.


ECLI:NL:RBAMS:2022:41, Rechtbank Amsterdam, C/13/709274 / KG ZA 21-893
KG Spaanse uitgever heeft op boekomslag reproductie afgedrukt van een foto van een Nederlandse fotografe. Zij beroept zich met recht op haar auteursrecht. Verbod toegewezen, niet voor EU, zoals gevorderd, maar voor Nederland.

Uitgever moet flink dokken na 'foute foto' op boekomslag | RTL Nieuws


Repost nieuwsbrief Revue nr. 10, 31 jan. 2022
Bijgewerkt 21 februari 2024