05 juli 2022

Nederlandse kwestie, mag fotograaf dan procederen in België?

ECLI:NL:RBZWB:2022:4130
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Gemachtigde eiser: mr. J.A.A. van der Weijst te Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel
Gemachtigde gedaagde: mr. R. Brekhoff te Amsterdam
Rechter: mr. Hermans

Een kort geding om de fotograaf de schadevorderingsprocedure in België te doen laten staken omdat de vermeende schending in Nederland plaatsvond en zowel de fotograaf als de vermeend inbreukmaker in Nederland gehuisvest zijn.

“3.3. [naam gedaagde] voert verweer. Hij stelt primair dat de voorzieningenrechter op grond van Europese rechtspraak onbevoegd is om van de vordering kennis te nemen, subsidiair dat Alsare niet-ontvankelijk dient te worden verklaard vanwege het ontbreken van een spoedeisend belang en meer subsidiair dat de vorderingen van Alsare dienen te worden afgewezen, omdat toewijzing een ongeoorloofde beperking inhoudt van het fundamentele recht op toegang tot de rechter en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen bovendien wel degelijk bevoegd is.”
Rechter in Nederland is bevoegd en spoedeisend belang wordt toegekend.

“4.3 … De zaak heeft namelijk kenmerken van een zuiver interne aangelegenheid … [naam gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat de enige reden dat de zaak in België aanhangig is gemaakt, is gelegen in het feit dat hij een contractuele relatie heeft met een internationaal adviesbureau dat auteursrechtschendingen opspoort en dat op haar beurt weer een overeenkomst heeft met een Belgisch advocatenkantoor. Omdat de website en daarmee de foto ook in België raadpleegbaar waren, is ook de Belgische rechter bevoegd, aldus [naam gedaagde] .”
Dat adviesbureau zou Visual Rights Group (voorheen Permission Machine) kunnen zijn van Ywein Van den Brande. Het Belgische advocatenkantoor is Sirius Legal uit Mechelen meldde de fotograaf. Sirius Legal is opgericht door Bart Van den Brande en nu ben ik benieuwd of dat familie van Ywein is.

“4.4 … De Belgische rechter zal moeten toetsen of zij op grond daarvan bevoegd is. … Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie staat dit wederzijds vertrouwen eraan in de weg dat de rechter van de ene lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst.”
De voorzieningenrechter in Nederland legt geen verbod op voor de procedure in België.

In Nederland geldt volgens art. 99 Rv dat de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is en dat volgens art. 102 Rv een uitzondering geldt als het schade-brengende feit zich elders voordoet. Hoe dat in België zit weet ik niet. 

Voor deze zaak in Nederland met een hoorzitting heeft de fotograaf (gratis?) rechtsbijstand gekregen van NVJ.


ECLI:NL:RBZWB:2022:4130, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/398977 / KG ZA 22-306
Nederlander die Nederlandse onderneming dagvaart in België met de stelling dat zijn auteursrecht geschonden is door plaatsing van een foto op een Nederlandse website. Kan de voorzieningenrechter een verbod opleggen om te procederen in België?

Fotojournalist hoeft door advocatenbureau geëiste dwangsom van 100.000 euro per dag niet te betalen
Nick Kivits meldt dat eiser een advocatenbureau is, dat zou verklaren waarom er voor een futiliteit zo'n hoge dwangsom werd geëist. Ik kan echter geen advocatenbureau vinden met de naam Alsare?


Repost nieuwsbrief Revue nr. 71, 28 juli 2022