04 december 2013

De rechtszaak van Kluun met advocatenkantoor I-EE

ECLI:NL:RBAMS:2013:8879

Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser Klaas Kloppe: mr. K.M. van Boven
Gemachtigde gedaagde Kluun: mr. Th.J. Bousie
Rechter: mr. G.H. Marcus

“2.10 … De geleden schade bestaat in ieder geval uit de gederfde licentie-inkomsten. De normale vergoeding die cliënt vraagt voor het gebruik van een foto op het internet is €240,= per foto per jaar, met een minimum van een jaar.”
€240,= per jaar is hoogst ongebruikelijk voor niet commercieel gebruik van een reeds elders openbaar gepubliceerde foto, in klein formaat weergegeven en waarop de naam van de fotograaf staat vermeld.

“2.11 … In de (email) correspondentie heeft [gedaagde] zich beroepen op het citaatrecht maar zich, bij wijze van schikking, bereid verklaard tot betaling van €480,00.”
Kluun heeft de 2 foto’s verwijderd en aangeboden te schikken voor het gevorderde tarief. Hij weigerde echter de opslag van 100% te betalen.

“4.4 … Naar het oordeel van de kantonrechter is dat verband echter onvoldoende. Het betreffende boekenbal vond immers plaats in 2007, terwijl de foto het [titel] betreft.”

“4.5 … De foto is geen afbeelding van de besproken boekpresentatie noch van het als gevolg van de drukte bij de boekpresentatie lege terras van [Café], maar een afbeelding van een vol caféterras op een veel eerder gelegen datum.”
Wel/geen citaat is geen exacte wetenschap en is aan de rechter. Mijn inziens gebruikt Kluun de foto’s niet vanwege de artistieke waarde maar vanwege het vastgelegde moment, hij schetst een situatie en dat is niet louter ter versiering.

“4.7 … Indien [gedaagde] meent dat de alternatieve bronnen een billijkere prijs voor hun licenties bieden, dan staat het haar natuurlijk vrij haar behoefte aan fotomateriaal bij die alternatieve bronnen te lenigen, maar het ontneemt [eiser] niet het recht de prijzen die hij passend acht in rekening te brengen.”

“4.8 … Het systeem gaat uit van een reële schadevergoeding in het individuele geval. Een vorm van schadevergoeding als middel om generale preventie te bevorderen past daarin niet.”
Kluun moet €480 betalen. Dat komt overeen met zijn schikkingsvoorstel. Mijn inziens had Kluun daarom een vergoeding voor het voeren van verweer, waaronder een hoorzitting, moeten krijgen.


ECLI:NL:RBAMS:2013:8879, Rechtbank Amsterdam, 2046033 \ CV EXPL 13-11750
Een dergelijke verhoging past niet in het systeem van het Nederlandse schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad. Het systeem gaat uit van een reële schadevergoeding in het individuele geval.

Foto betalen, boete niet.
Waar ik principiële problemen mee had, is de eenzijdige boete die de advocaat van Dhr. Koppe, Mw. Mr. K. van Boven, mij oplegde: een schadevergoeding van 100%, vermeerderd met de door zijn advocaat geclaimde ‘buitenrechtelijke’ kosten van 800 euro.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 60, 16 juni 2022