19 november 2013

Hyperlink foto’s Britt Dekker op GeenStijl.nl

ECLI:NL:GHAMS:2013:4019
Gerechtshof Amsterdam
Advocaat appellant GS MEDIA B.V.: mr. A. van Hees
Advocaat geïntimeerden SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V., PLAYBOY ENTERPRISES INT INC. en Dekker: mr. Chr.A. Alberdingk Thijm
Raadsheren: mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, mr. J.H. Huijzer en mr. N. van Lingen

GeenStijl heeft foto’s voor Playboy gelekt middels een hyperlink met een kleine uitsnede van een van de foto’s. 

De Hoge Raad heeft de vraag of de hyperlink op GeenStijl een ‘Mededeling Aan Het Publiek’ is voorgelegd aan het Europese Hof.
Ik leg hier het arrest van Hof Amsterdam langs de meetlat.
In eerste aanleg was GeenStijl veroordeeld tot het betalen van de veroorzaakte, nog op te maken, schade en in de proceskosten (€28.396,52) van Sanoma e.a.


"2.2.5 Op 27 oktober 2011 stond op GeenStijl een bericht met als kop

“Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s (…) [X]”.

Bij dat bericht was in de linkerbovenhoek van de site een deel van een (of twee) van de foto’s opgenomen. Het bericht eindigde met de volgende tekst:

“En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (...) “

De lezer werd door middel van een klik op een hyperlink aangeduid met HIERRR doorgeleid naar Filefactory . Door het aanklikken van een volgende hyperlink werd een nieuw venster geopend. Dat venster bevatte de knop “DOWLOAD NOW”. Door op die knop te klikken werd een zip-bestand geopend met elf pdf-bestanden die ieder één van de foto’s bevatten."


"2.2.7 Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd."


"2.2.9 Op GeenStijl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel:

“Blote [[X]] gaat GeenStijl aanklaguh”,

met betrekking tot het inmiddels ontstane geschil tussen GS Media en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met:

“Update: naaktpics [[X]] nog niet gezien? Ze staan HIERRR”

Ook dit bericht bevatte een hyperlink, deze leidde naar de website Imageshack.us (hierna: Imageshack) waar een of meer foto’s te vinden waren. Ook Imageshack heeft voldaan aan Sanoma’s verzoek tot verwijdering."


"2.2.12 De foto’s zijn in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd."


"2.4.1 (…) Als onbetwist staat vast dat de op Filefactory geplaatste bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden maar alleen toegankelijk zijn voor internetgebruikers indien zij het exacte URL-adres intoetsen (rechtsoverweging 4.10). Niet de plaatsing van de foto’s in een voor het publiek onvindbare file binnen Filefactory, maar de plaatsing van de hyperlink op GeenStijl heeft er voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de foto’s voordat deze door Sanoma werden gepubliceerd in Playboy (rechtsoverweging 4.11). De rechtbank is onder meer op grond van het voorgaande tot de conclusie gekomen dat GS Media inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht…"


De overwegingen van de rechter in eerste aanleg.


"2.5.4 (…) In dit geval was de uitsnede bedoeld als een zogenaamde ‘teaser’, dat wil zeggen om de aandacht van het geenstijlpubliek naar de gehele foto en de andere foto’s te trekken. Het hof beschouwt de uitsnede daarom als een citaat uit de gehele foto. (…) Allereerst is daarvoor van belang dat het werk waaruit wordt geciteerd rechtmatig openbaar is gemaakt. (…) Bovendien heeft GS Media verzuimd duidelijk de naam van de maker te vermelden. Nu GS Media niet heeft voldaan aan voornoemde eisen van art. 15a Aw levert de openbaarmaking van de uitsnede inbreuk op auteursrecht op."


"Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis, en opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat GS Media inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van[fotograaf], die in dit geding door Sanoma wordt vertegenwoordigd, door een uitsnede van één van diens meerbedoelde foto’s op de website GeenStijl te plaatsen;

(…)

verklaart voorts voor recht dat GS Media onrechtmatig heeft gehandeld jegens Sanoma c.s. door meerbedoelde hyperlinks op de website van GeenStijl te plaatsen;

veroordeelt GS Media tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. door de hiervoor bedoelde inbreuk en onrechtmatige daad hebben geleden, op te maken bij staat;

bepaalt dat ieder partij de eigen kosten draagt, zowel van de eerste aanleg als het hoger beroep;"


Het Hof Amsterdam oordeelt dat het plaatsen van een hyperlink geen inbreuk op het auteursrecht is, maar wél een onrechtmatige daad.

Het Europees Hof heeft uiteindelijk bepaald dat een hyperlink een ‘Mededeling Aan Het Publiek’ is indien je wist of redelijkerwijs had moeten weten dat je linkt naar onrechtmatig openbaar gemaakte content.

Ik heb niet kunnen vinden wat er uiteindelijk is toegewezen aan schade en proceskosten.
Advocaatkosten van beide partijen bij elkaar opgeteld schat ik na meer dan 5 jaar procederen op €200.000.


Vonnis rechtbank Amsterdam
Rechtbank Amsterdam 12 september 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX7043

Arrest Hof Amsterdam
Gerechtshof Amsterdam 19 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4019

Conclusie Hoge Raad
Parket bij de Hoge Raad 9 januari 2015, ECLI:NL:PHR:2015:7

Arrest Hoge Raad
Hoge Raad 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841

Arrest Europees Hof
HvJ EU 08-09-2016, C-160/15 (GS Media BV tegen Sanoma Media Netherlands BV e.a)


Gepost in 2023