22 januari 2014

Gebruik foto met 3 garnalen kost meer dan €4.000

ECLI:NL:RBNHO:2014:370
Rechtbank Alkmaar
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven, als advocaat werkzaam ten kantore van i- ee. (Intellectueel Eigendomsrecht) te Uitgeest
Gemachtigde gedaagde: mr. J.S Dallinga
Rechter: mr. E.M. van der Linde

“3.1 [eiser] vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: …3. De Jong te veroordelen de herkomst van de foto bekend te maken, dat wil zeggen schriftelijk opgave te doen van de naam en adresgegevens van de (rechts)persoon die de foto aan hem verstrekt heeft, binnen 5 dagen na wijze vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,– per dag tot een maximum van € 1.000,–;”
Vragen naar de bekende weg omdat de foto met twee klikken te downloaden is van de website van de fotograaf; zijn foto’s zijn niet beveiligd en goed vindbaar via Google.

“3.3 … Direct na ontvangst van [x] brief van 4 september 2012 heeft De Jong de foto van zijn website gehaald.”

“4.6 … Gelet op deze en alle voornoemde omstandigheden is de kantonrechter met [eiser] van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding van €1.500,– niet excessief of disproportioneel genoemd kan worden.”

Fotograaf eiste in eerste instantie €750 als schadevergoeding. Omdat gedaagde daar niet op gereageerd heeft wordt het dubbele toegewezen. Met de volledige proceskostenveroordeling erbij opgeteld zo'n €4.000. Bovenop dat bedrag komen nog de eigen advocaatkosten, ik schat €1.500-€2.000.


Gebruik beschermde foto Goudzwaard / Obscura Fotografie kost De Jong Reclame Heerhugowaard 4000 euro
Het gebruik van een foto van drie garnalen op de website heeft De Jong Reclame uit Heerhugowaard op een paar centen na 4000 euro gekost: 1500 euro schadevergoeding en bijna 2500 euro aan advocaatkosten van de tegenpartij en gerechtskosten.

ECLI:NL:RBNHO:2014:370, Rechtbank Noord-Holland, 435997 - CV EXPL 13-1552
Op de website was rond september 2012 een foto geplaatst van drie garnalen.

Andere zaak over dezelfde foto
Ktr. Rechtbank Limburg 9 april 2014, zaaknr. 2308502 (Goudzwaard tegen Syzygy Interactive) Uitspraak ingezonden door Daniëlle Beentjes, I-ee. Goudzwaard is professioneel fotograaf die zijn foto´s door middel van zijn eenmanszaak Obscura Fotografie exploiteert. Zonder toestemming is op een subdomein van de website syzygymedia.nl deze foto gepubliceerd. De rechtbank oordeelt dat aan de inbreuk niet afdoet dat slechts enkelen deze foto zouden hebben gezien, het slechts korte tijd online zou hebben gestaan en het gegeven dat de website in een conceptfase zat.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 59, 15 juni 2022