29 januari 2014

Ophef over geslaagd beroep op citaatrecht

ECLI:NL:RBLIM:2014:926
Rechtbank Limburg
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths – van Meerwijk

In het artikel Help, mijn foto mag worden gejat op Villamedia is de kwestie samengevat als volgt:
“Het gaat om een interview op YouTube uit 2009 met de bekende voetbaltrainer Foppe de Haan. Als ankeiler bij het filmpje is zonder toestemming een portretje uit 2005 gebruikt van fotograaf Tamara Baart, die werkte in opdracht van Happe. In 2012 stapt Happe naar de rechter. De rechter oordeelt dat hier sprake is van citaatrecht. De foto van postzegelformaat is bedoeld om te verwijzen naar het hoofdonderwerp, de reportage.”

Uit het vonnis:
“4.3. Gedaagde heeft echter een beroep gedaan op het citaatrecht als bedoeld in artikel 15a Aw. Ter onderbouwing heeft gedaagde aangevoerd dat de foto duidelijk is gebruikt ter illustratie en ter verwijzing naar het interview. De foto samen met de tekst vormen een geheel waarbij de foto de bezoeker een indruk geeft en als onderbouwing dient van het nieuwsitem. De foto is niet gewijzigd, in klein formaat geplaatst en zowel de naam van de fotografe als haar website zijn duidelijk vermeld, aldus gedaagde.”
Dit beroep slaagt. Gedaagde wint de zaak en de rechter wijst €50 onkosten toe. Ik zie zelden jurisprudentie waarin een in persoon procederende gedaagde wint. Ik vermoed dat ze niet gepubliceerd worden als er geen ophef over ontstaat.


ECLI:NL:RBLIM:2014:926, Rechtbank Limburg, 508476 CV EXPl 13-136
Gedaagde heeft een beroep gedaan op het citaatrecht als bedoeld in artikel 15a Aw. Kantonrechter oordeelt dat de op de website van gedaagde opgenomen beeldcitaten toelaatbaar waren en hij geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiser.


Eiser Jacques Happe kwam voorbij op Twitter alwaar hij een oude stockfoto als zijnde een recente nieuwsfoto zonder toestemming publiceerde:Onder het artikel op Villamedia zijn de reacties verwijderd, onder andere deze over Kitty van Boven:


Repost nieuwsbrief Revue nr. 29, 24 februari 2022.
Bijgewerkt 24 september 2023.