30 oktober 2012

Een van de vele zaken van Guus de Jong

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2617
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
De Belgische gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. H.M. Patijn

"1.b. [gedaagde] is auteur van boeken over voetbal en artikelen over sport die worden gepubliceerd in Vlaamse en Nederlandse kranten, websites en tijdschriften."

"1.c. ... Delen van dit hoofdstuk heeft [gedaagde] op de twee websites geplaatst in de rubriek ‘Boek van de week’ genaamd ‘[naam van het boek]’. Bij de tekst op de websites werd de foto getoond."

"5. ... Bovendien had [gedaagde] redelijkerwijs de bron en de naam van de maker kunnen vermelden omdat deze in de colofon stonden en bekend waren bij uitgeverij De Buitenspelers."
De bron van de foto, het boek, is vermeld. Naamsvermelding is alleen redelijk als de naam bij de bron op of bij de foto staat. Dat is hier niet het geval, een watermerk ontbreekt en de naam stond elders in het boek.

"13. Mocht echter het Nederlands recht van toepassing zijn dan stelt [gedaagde] dat hij uitdrukkelijk toestemming had gekregen van uitgeverij De Buitenspelers voor publicatie van zijn eigen tekst ‘[naam van het boek]’ op zijn website. Voor publicatie van het artikel was geen enkel voorbehoud geformuleerd, ook niet ten aanzien van de foto."

"23 ... Echter, door plaatsing van de foto op groot formaat bovenaan het artikel heeft [gedaagde] de grenzen van een toelaatbaar citaat overschreden."

Het betreft hier een citaat uit het boek waar de foto onderdeel van uit maakt. Met toestemming van de uitgever en op een wijze dat het de ‘normale exploitatie’ van het werk door (de echte) fotograaf niet onmogelijk maakt.

"25. Dat een licentietarief van € 255,00 voor het eenmalig openbaar maken van een foto in Nederland marktconform is, heeft [eiser] aan de hand van verklaringen en op basis van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie gemotiveerd aangetoond. Het verweer van [gedaagde] dat een tarief van € 89,00 toegepast zou moeten worden zoals dat in België gebruikelijk is, wat door de [eiser] wordt betwist, heeft [gedaagde] niet onderbouwd."
Eiser sluit aan bij de tarieven en voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie en levert geen bewijs dat dit de gebruikelijke bedragen zijn die zijn klanten vrijwillig betalen.

"27. ... Het door [eiser] gestelde biedt gelet op artikel 25 lid 1 Auteurswet voldoende aanknopingspunt om aan te nemen dat [gedaagde] door de foto op zijn websites te plaatsen tevens inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van [eiser]."
Bij de bron stond geen naam bij of op de foto. Mijn inziens worden de persoonlijkheidsrechten van Guus de Jong niet geschonden.

Rechter wijst €1.020,- als misgelopen inkomsten toe plus €2.086,- proceskosten.


Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY2617
Zonder toestemming foto van voetballer bij hoofdstuk boek op internet gepubliceerdProfessioneel fotograaf Guus de Jong vordert schadevergoeding, omdat een foto van Jan Wauters die Jan Mulder interviewt driemaal zijn gebruikt op twee websites (redhetvoetbal.nl en oppa.site90.com) ter illustratie van een bespreking van een biografie over Jan Mulder.

Procederende fotograaf kijkt koekje van eigen deeg.