24 oktober 2012

Gemaakt met de zelfontspanner?

ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0834
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. M. Ellens,
Gedaagde is de vereniging Katholieke Radio Omroep (KRO)
Rechter: mr. A.R.P.J. Davids

KRO heeft in haar televisieprogramma Reporter foto's van twee personen (B en C) uit het criminele circuit getoond. Eiser stelt de maker te zijn van beide foto's, eiser heeft de foto's gemaild naar KRO.
Eiser was bodyguard van persoon B en staat op de bewuste foto, de derde persoon op die foto is verwijderd.

Na de uitzending vordert eiser schadevergoeding voor het gebruik van de foto's en het niet vermelden van zijn naam.

1.7 KRO schrijft: "(...) Ik kan wel aanbieden op onze site bij dit item alsnog de juiste bron van de foto’s te vermelden. Ik wil bovendien een correcte financiële afhandeling aanbieden. Een gebruikelijke vergoeding voor foto’s in een televisie-uitzending is 100 euro per foto, in uitzonderlijke gevallen 150 euro. U claimt een bedrag van 225 euro op basis van de grote exclusiviteit van deze foto’s. Dat lijkt me op zichzelf aan de ruime kant, maar gezien de ongelukkige voorgeschiedenis van onze kant wil ik u aanbieden voor iedere foto 225 euro te betalen, 450 in totaal dus. (…)”

1.8. Eiser schrijft: “(…) de prijs per foto [bedraagt] 225 euro. (…) het bedrag [wordt] verdrievoudigd wanneer de foto zonder toestemming en zonder naamsvermelding wordt getoond. U dient derhalve 2 x 675, totaal 1350 per aflevering te voldoen. Ik heb begrepen dat er twee uitzendingen zijn geweest en ik verwacht derhalve een bedrag van 2700 euro vermeerderd met btw tegemoet. Over het feit dat u de foto versneden en gemanipuleerd heeft zal ik laten rusten indien het bedrag direct wordt voldaan.(…)”

2. Eiser vordert:
"a) € 2.700,- exclusief BTW voor het gebruik van de foto van [C] in de uitzending tot en met 17 november 2011;
b) € 5.200,- exclusief BTW voor het gebruik van de foto van [C] in de uitzending na 17 november 2011;
c) € 3.375,- exclusief eventueel verschuldigde BTW voor het gebruik van de foto van [B] met [eiser] in de uitzending;
d) € 1.800,- aan schadevergoeding wegens de inbreuk op het portretrecht van [eiser] in de uitzending"

Totaal € 13.075,- ex btw.

3. "(...) Ten aanzien van de foto met [B] stelt [eiser] dat deze door hem is gemaakt met de zelfontspanner.
(...) In dit geval komt daar echter een extra bedrag van € 225,- bij wegens de inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten. Het werk is namelijk aangetast omdat de foto is gemanipuleerd.
(...) [eiser] vordert verder een schadevergoeding van € 1.800,- wegens inbreuk op zijn portretrecht. De KRO heeft zijn portret herkenbaar gepubliceerd samen met [B] in een bewerkte foto, waardoor het lijkt alsof [eiser] direct naast [B] zit."

4. "(...) Ten aanzien van de foto met [B] betwist de KRO dat [eiser] auteursrechthebbende is. Primair voert de KRO daartoe aan dat wordt betwist dat gebruik is gemaakt van de zelfontspanner, nu gezien de camerapositie (schuin naar beneden gericht) veeleer aannemelijk is dat een vierde persoon (mogelijk een Thaise ober) de foto heeft genomen en auteursrechthebbende is."

9. "(...) Tot de geleden schade draagt ook bij dat plaatsing van een foto zonder naamsvermelding de kans vergroot dat ook derden de foto zonder betaling van een vergoeding zullen gebruiken. Dat dit het geval is, blijkt wel uit de omstandigheid dat de KRO erop heeft gewezen dat zij de foto zonder naamsvermelding heeft aangetroffen op het internet waardoor zij, naar bleek ten onrechte, heeft aangenomen dat de foto rechtenvrij was. De schade door het achterwege laten van naamsvermelding is niet exact vast te stellen en zal daarom naar billijkheid worden begroot op € 225,-."
Mijn inziens is er geen schade voor het niet noemen van de naam van eiser in de uitzending. Het betreft hier een foto die al zonder naamsvermelding gepubliceerd was op internet. Bovendien kun je vanuit een tv-programma geen foto's downloaden.

12. "(...) Deze foto heeft hij gemaakt in een bar met de zelfontspanner. Hij heeft het toestel daartoe op een soort verhoging neergezet waardoor het inderdaad zo is dat de foto ietwat schuin naar beneden is gericht. Hij is op het laatste moment ‘erbij gesprongen’. In het licht van deze stellingen en in achtgenomen dat [eiser] degene is die over de foto beschikte aangezien hij de foto aan [D] heeft gezonden, gaat de kantonrechter er als onvoldoende gemotiveerd betwist door de KRO van uit dat [eiser] de maker is van de foto van [B]."
Rechter doet een aanname in het voordeel van eiser en legt de bewijslast, dat eiser niet de maker is, bij gedaagde neer.

20. "Het voorgaande betekent dat de vordering van [eiser] strekkende tot vergoeding van de schade als gevolg van de auteursrechtinbreuk toewijsbaar is tot een bedrag van € 900,- per foto, derhalve in totaal € 1.800,-."

30. "Bij deze uitkomst van de procedure wordt de KRO als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiser]."
De inbreuken waren erkend, de gevorderde btw is afgewezen, inbreuk portretrecht en persoonlijkheidsrechten zijn afgewezen en er is nog geen 15% van de gevorderde schadevergoeding toegewezen. Eiser is dan mijn inziens de overwegend in het ongelijk gestelde partij.


Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0834
De KRO heeft zonder toestemming van de fotograaf twee van zijn foto’s (waaronder één foto gemaakt met de zelfontspanner waar ook de fotograaf zelf op staat) gebruikt in een reportage over de liquidatiedossiers en heeft nagelaten de naam van de fotograaf daarbij te vermelden. (...) De gevorderde schadevergoeding wegens de inbreuk op het portretrecht van de fotograaf wordt afgewezen.

19 juni 2024 gepubliceerd