10 augustus 2012

Framed hyperlink vanaf website Telegraaf

ECLI:NL:RBROT:2012:BY3179
Rechtbank Rotterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon.
Rechter: mr. P. Vlaswinkel

Deze uitspraak stamt van voor het Svensson-arrest waar geconcludeerd is dat je met 'framed hyperlinken' geen rechten schendt.

“2.5 De Foto was vanaf 27 april 2011 (op twee verschillende pagina’s) zichtbaar op de website van [gedaagde]. De Foto was eenmaal te zien in het nieuwsoverzicht, zonder vermelding van de naam van [eiser] als maker. Daarnaast was de Foto zichtbaar op een pagina van de website van [gedaagde] waarop zij voornoemd artikel uit de Telegraaf, onder vermelding van ‘Lang zoeken naar veilige parkeerplek’ geplaatst heeft, met vermelding van de naam van [eiser] als maker.”

“2.7 Bij e-mail van 23 juni 2011 heeft [gedaagde] aan [eiser] - voor zover thans van belang - het volgende medegedeeld:
Bedankt voor het ons attent maken op deze (automatische) omissie.
Onze rubriek ‘nieuws’ waar deze foto vermeld stond was automatisch gelinkt aan de website van de telegraaf (www.telegraaf.nl). Zowel de bron van de tekst alsmede de eigenaar en rechthebbende van de foto waren vermeld.
Deze automatische koppeling met de foto is per direct verwijderd.”

Ik leid hier uit af dat er sprake is van twee 'framed hyperlinken'. Een thumbnail in het nieuwsoverzicht linkt naar het volledige artikel en dat artikel linkt naar het oorspronkelijke artikel op de website van de Telegraaf. Beide weergaves gelden niet als een mededeling aan nieuw publiek omdat er een rechtstreekste toegang aangeboden wordt naar de bron. De Telegraaf had een zo groot mogelijk publiek voor ogen toen zij het artikel publiceerde, iedereen met de link mag het zien.

De rechter ziet dat anders:

“4.4 Voorts staat vast dat de Foto op de website van [gedaagde] is geplaatst en op twee pagina’s op deze website zichtbaar was. Op welke wijze een en ander tot stand is gekomen is naar het oordeel van de kantonrechter niet relevant. Dat de Foto enkel op de website van [gedaagde] terecht is gekomen door een koppeling van een bericht van de website van de Telegraaf maakt voorgaande niet anders. (…) [gedaagde] heeft de koppeling, nadat zij het bericht op de website van de Telegraaf gezien heeft, bewust tot stand gebracht. Door een handeling van [gedaagde] is derhalve ook de Foto op haar website geplaatst. Zij heeft de koppeling tot stand gebracht, terwijl zij wist althans had moeten en kunnen weten dat daardoor ook de Foto mee gekoppeld zou worden.”
De gevorderde schade wordt toegewezen.

“4.7 [eiser] heeft, onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie, een schadevergoeding van in totaal driemaal de licentievergoeding van €255,00, derhalve een bedrag van €765,00 gevorderd. De algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie zijn weliswaar niet van toepassing op de (niet-contractuele) relatie tussen [eiser] en [gedaagde], maar vormen wel een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om op die basis de schade te begroten.”


ECLI:NL:RBROT:2012:BY3179, voorheen LJN BY3179, Rechtbank Rotterdam, 1321765
Gedaagde heeft op haar website een onder het auteursrecht van eiser vallende foto geplaatst, zonder toestemming van eiser. Eiser vordert schadevergoeding. De vordering wordt toegewezen.

Onrechtmatig gehandeld jegens persfotograaf
Roel Dijkstra Persfotografie tegen NoRisk Parking B.V.


Repost nieuwsbrief Revue nr. 45, 12 april 2022
Bijgewerkt 21 mei 2024