11 juni 2012

Gescand krantenartikel uit 2002

ECLI:NL:RBMID:2012:BX4106
Rechtbank Middelburg
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde B.V. procedeert in persoon
Rechter: mr. C. Kool

"3… De foto van [eiser] betreft een foto van de eigen medewerkers van [gedaagde] … [Eiser] heeft toestemming gekregen van [gedaagde] om een foto te mogen maken, en [gedaagde] stelt dat hij die daarom mag gebruiken. De foto is bij een krantenartikel geplaatst. Dit krantenartikel is door [gedaagde] gescand en geplaatst op haar website onder de rubriek “[gedaagde] in het nieuws”. [Gedaagde] stelt dat de foto pas in 2010 op haar website kwam, omdat de website pas sedert 2010 in de lucht is… De foto is meteen verwijderd nadat [gedaagde] een brief van [eiser] had ontvangen."

Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk een in opdracht (van de krant) gemaakte portretfoto van het bedrijf. De geportretteerde heeft dan volgens art. 19 lid 1 Aw het recht de foto te verveelvoudigen.

"4. [Eiser] stelt dat hij toestemming heeft gegeven voor plaatsing van de foto in de krant en hij daarvoor ook betaald heeft gekregen."
Het tarief voor hergebruik van een foto ligt normaliter lager dan het tarief bij opdracht. Het bedrag dat de fotograaf in 2002 heeft ontvangen staat niet in het vonnis vermeld.

"7. De buitengerechtelijke incassokosten komen niet voor toewijzing in aanmerking nu de verrichtingen waren gericht op de inning van een veel te hoog bedrag."

"8. … in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt."

Gedaagde hoeft geen proceskosten te betalen en haar schade blijft beperkt tot tweemaal het gederfde (door kantonrechter redelijk geachte) licentietarief van €250,-.


Rechtbank Middelburg 11 juni 2012, ECLI:NL:RBMID:2012:BX4106
Publicatie van foto van medewerkers bedrijf op website van dat bedrijf.