29 februari 2012

Artikel met foto overgenomen van de Telegraaf

ECLI:NL:RBARN:2012:BV7587
Rechtbank Arnhem
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde ATC Beveiligingstechniek B.V. procedeert in persoon
Rechter: mr. P.J. Wiegman

“2.4. ATC heeft het telegraaf artikel inclusief De Foto ook gepubliceerd op haar website, samen met voornoemd artikel ‘Vrij spel voor inbrekers’.”
Ik vermoed dat ATC het artikel met de foto overgenomen heeft op haar website en hyperlinkt naar het originele artikel bij de Telegraaf. Sinds het Svensson-arrest, dat er op deze datum nog niet was, geldt dat niet als een nieuwe openbaarmaking omdat er een directe toegang aangeboden wordt naar de oorspronkelijke publicatie.

“4.4… Daarbij ziet de kantonrechter, ondanks het gegeven dat de algemene voorwaarden van [eisende partij] niet rechtstreeks van toepassing zijn, aanleiding om aan te sluiten bij de door [eisende partij] gestelde licentievergoeding van €255,00 voor publicatie van De Foto... Het verweer van ATC dat het gebruik van een foto in de praktijk €6,00 kost (hetgeen [eisende partij] heeft betwist), maakt voorgaand oordeel niet anders”

"4.7. Voorgaande betekent dat een totaalbedrag van € 510,00 aan schadevergoeding zal worden toegewezen."

"4.8. De overige verweren van ATC (foto had geen toegevoegde waarde, de bron ‘Telegraaf’ is vermeld, de foto is na het eerste verzoek van [eisende partij] direct verwijderd en de website is maar een paar keer bezocht) leiden niet tot een ander oordeel."

"4.9. Het verweer van ATC dat [eisende partij] direct een gemachtigde heeft ingeschakeld treft geen doel, omdat [eisende partij] in casu geen buitengerechtelijke kosten heeft gevorderd."


Rechter reduceert de proceskosten tot liquidatietarief, totaal kost het gedaagde €1.000,-.


Rechtbank Arnhem 29 februari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV7587
Publicatie van een foto zonder toestemming van de auteursrechthebbende en naamsvermelding; schadevergoeding

Gepost in 2023