04 januari 2012

Negatieven zijn geen bewijs van auteursrecht

ECLI:NL:RBARN:2012:BV2096
Rechtbank Arnhem
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren
Gemachtigde gedaagde stichting: mr. M.E. Bosman
Rechter: mr. P.J. Wiegman

Twist over een luchtfoto en twee portretfoto's.

"4.2 ...Immers, het enkele feit dat [gedaagde partij] slechts een reproductie van de foto heeft verkregen en niet de beschikking had over het complete affiche (waarin de naam van de maker stond vermeld), ontslaat [gedaagde partij] niet van haar verplichting om te controleren of op de foto auteursrechtelijke bescherming rustte, temeer nu [eisende partij] onweersproken heeft gesteld dat de foto eerder openbaar is gemaakt met vermelding van zijn naam als maker."
De gedaagde stichting heeft de luchtfoto zonder naamsvermelding gekregen. Van een niet professionele partij kun je mijn inziens niet verlangen dat ze op de hoogte moet zijn van een eerdere openbaarmaking mét naam.

"4.3 ...Omdat de luchtfoto als boekomslag is gebruikt geldt het dubbele tarief. Dit betekent dat de kantonrechter voor het ontbreken van toestemming van het gebruik van de foto een schadevergoeding van € 460,00 zal toekennen. Voor het ontbreken van een naamsvermelding zal de kantonrechter eenzelfde bedrag toekennen, hetgeen tot de conclusie leidt dat een totale schadevergoeding van € 920,00 zal worden toegewezen."
Rechter wijst schade toe voor het mislopen van inkomsten voor het publiceren van de foto zonder naamsvermelding. Een bedrag dat de stichting nimmer vrijwillig betaald zou hebben, dan was ze wel op zoek gegaan naar een andere foto vermoed ik.

"4.4 ...Zij heeft onder meer als verweer aangevoerd dat niet is komen vast te staan dat [eisende partij] erfgenaam is van de foto’s. (...) De enkele omstandigheden dat mogelijk de naam [eisende partij] op de portretfoto’s staat vermeld danwel dat [eisende partij] over de negatieven van de foto’s beschikt kunnen niet tot een dergelijke conclusie leiden. Daarbij overweegt de kantonrechter nog dat gesteld noch gebleken is dat [eisende partij] zelf de maker is van enkele portretfoto’s."
Rechter wijst de vordering voor de twee portretfoto's af.

"4.5 ... zal [gedaagde partij] in de proceskosten worden veroordeeld. De kantonrechter ziet geen aanleiding om bij het vaststellen van de proceskosten af te wijken van de gebruikelijke liquidatietarieven, in ogenschouw nemende dat als onweersproken vast staat dat [gedaagde partij] niet kapitaalkrachtig is en niet het oogmerk had om winst te maken met de publicatie van haar boeken."
Gedaagde heeft meer gelijk gekregen dan eiser en had mijn inziens een deel van haar kosten gemachtigde vergoed moeten krijgen.


Rechtbank Arnhem 4 januari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BV2096
Inbreuk op auteursrecht - schadevergoeding