07 december 2011

10 jaar na publicatie is het bewijs van aankoop weg

ECLI:NL:RBHAA:2011:BV6111
Rechtbank Haarlem
Gemachtigde eiser: mr. S.C. Leeuwenburg te Amsterdam
Gemachtigde gedaagde: mr. M.J. Meijer te Haarlem
Rechter: mr. H.J.M. Burg

“2.2. Bij overeenkomst van respectievelijk 1 juli 1991, 10 juni 1991, 1 februari 1994, 1 december 1996 en 1 januari 1992 hebben de hierna vermelde makers de exclusieve auteursrechten op hun foto’s overgedragen aan Masterfile Corporation, waaronder de achter hun naam omschreven foto’s (hierna ook: de betreffende foto’s).
[A] Close-up oog
[B] Peertjes verspreid op vloer, waarvan één brandt
[C] Tandwielen close-up
[D] Blad met ‘www’ zichtbaar
[D] Computermuis met hand erachter
[E] Computer met toetsenbord op de achtergrond”

“4.8 … dat de foto’s die [gedaagde] op haar websites heeft gebruikt afkomstig zijn van een dergelijke stock cd die zij in 2000 bij Beekman Art Supplies heeft gekocht waarop afbeeldingen stonden die rechtenvrij waren.”

“4.9 … Deze cd’s bevatten foto’s met een lage resolutie en deze zijn niet rechtenvrij. Het feit dat van de zijde van [gedaagde] is verklaard dat de door haar gebruikte foto’s een lage resolutie hadden, kan er volgens Masterfile Corporation op duiden dat deze afkomstig waren van zo’n ‘presentatie cd’.”
Tegenwoordig biedt Masterfile online veel van haar stockfoto’s “Royalty free” aan. Dat wil zeggen dat je 1x betaalt voor een foto zonder watermerk en dat je die foto dan onbeperkt mag gebruiken.

“4.10 … Nu [gedaagde] haar stelling terzake van de rechtenvrije stock cd niet afdoende nader kan substantiëren, zal de rechtbank dit verweer als onvoldoende onderbouwd verwerpen en wordt aan bewijs op dit punt niet toegekomen.”
Wie eist bewijst. Rechter verlangt echter bewijs van gedaagde. Feit is dat gedaagde in 2000, toen er nog nauwelijks online beeldbanken waren, foto’s van Masterfile in haar bezit had en dat Masterfile het bestaan van cd’s heeft erkend. Rechter had bijvoorbeeld zo'n “presentatie cd” kunnen opvragen bij Masterfile om de gebruiksvoorwaarden te controleren.

“5.1. veroordeelt [gedaagde] om aan Masterfile Corporation te betalen een bedrag van €2.080,00 (tweeduizendtachtig euro), vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 2 december 2010 tot de dag van volledige betaling”
Plus een volledige proceskostenveroordeling van meer dan €5.000. Daar bovenop komen nog de eigen advocaatkosten. Totale schade zal +/- €10.000 zijn.


ECLI:NL:RBHAA:2011:BV6111, voorheen LJN BV6111, Rechtbank Haarlem, 179103 - HA ZA 11-319
Masterfile Corporation heeft van vele fotografen (exclusieve) licenties verkregen om hun fotografische werken te exploiteren.


#63 Revue