21 november 2011

Afschrikwekkende werking

ECLI:NL:RBARN:2011:BV6788
Rechtbank Arnhem
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. M.J. Blaisse

"3.1. [eisende partij] vordert – na vermindering van eis – veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling aan [eisende partij] van:
(1) € 6.020,00 te vermeerderen met 19% btw ten titel van schadevergoeding;
(2) € 2.156,28 ter zake van de werkelijk gemaakte proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv"

"4.2. [gedaagde partij] heeft voorts aangevoerd dat zij de foto’s heeft gebruikt met toestemming van licentiehouders. [eisende partij] heeft betwist dat er licentiehouders zijn die een dergelijke toestemming kunnen geven. [gedaagde partij] heeft ter onderbouwing van haar stelling verklaringen van derden overgelegd die (deels) betrokken zijn geweest als opdrachtgever van [eisende partij] voor de betreffende foto’s."
Foto's zijn in opdracht gemaakt, gedaagde heeft ze van de opdrachtgevers gekregen. Mijn inziens heeft gedaagde niet onrechtmatig gehandeld, art. 29.b.1 Aw. Gedaagde kende de afspraken tussen opdrachtgevers en eiser niet.

"4.3. Voor een van de foto’s (Foto 2 - C-1653-3 Camping De Rhederlaagse Meren voorheen Honingraat) heeft [eisende partij] aangevoerd dat tevens sprake is van verminking omdat [gedaagde partij] van een deel van de foto gebruik heeft gemaakt en niet de gehele foto. [gedaagde partij] heeft aangevoerd dat zij de foto in de gebruikte vorm heeft ontvangen van de camping, de partij die toestemming heeft gekregen voor het gebruik van de foto, en dat zij niet eens wist dat deze deel uitmaakte van een groter geheel."

"4.8 ... acht de kantonrechter een bedrag van € 100,00 per foto een deugdelijke vergoeding voor het gebruik"
Dat is fors minder dan geëist.

"4.9. De kantonrechter is wel gevoelig voor het argument dat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk om de inbreuk te herstellen door achteraf alsnog te betalen en dan niet slechter af te zijn dan als zij tevoren toestemming zouden hebben gevraagd."
Mij lijkt juist dat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden om ná geconstateerd gebruik een fors hoger bedrag te vragen dan bij toestemming vooraf.

"4.12. In de uitkomst van de procedure, waarbij [eisende partij] slechts deels in het gelijk wordt gesteld en waarbij de uitkomst zodanig is dat gelet op de voorstellen die zijn gedaan van de zijde van [gedaagde partij], een regeling in der minne in de rede zou kunnen hebben gelegen in welk geval deze procedure overbodig zou zijn geweest, ziet de kantonrechter aanleiding om de kosten te compenseren, in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen."
Als een procedure overbodig is lijkt mij dat gedaagde een vergoeding had moeten krijgen voor het voeren van haar verweer.

Gedaagde moet €750,- betalen voor 3 van de 4 foto's.


Rechtbank Arnhem 21 november 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BV6788
Gebruik op een internetsite zonder voorafgaande toestemming van auteursrechtelijk beschermde foto’s gemaakt door een professionele fotograaf.

Gepubliceerd in 2023