13 september 2011

Parodieën met Nijntje

ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7825

Gerechtshof Amsterdam
Gemachtigde eiser MERCIS B.V. - BRUNA: mr. R.S. le Poole te Amsterdam sinds 2020 werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger en mr. A. Bekema
Gemachtigde gedaagde PUNT.NL B.V.: mr. O.M.B.J. Volgenant te Amsterdam
Raadsheren: mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen

Dit arrest, dat niet over stockfoto's gaat, leg ik langs de meetlat vanwege dit recente vonnis. Beide uitspraken laten zien op wat voor enorme kosten je gejaagd kunt worden zodra een advocaat verplicht is; bij hoger beroep, bij vorderingen boven de €25.000.

"4.1. (c) Punt.nl is houdster van de domeinnaam www.punt.nl. Zij fungeert als hosting provider van een groot aantal websites en weblogs, waaronder die met de domeinnamen www.gratisanimaties.punt.nl, www.terreurmutsie.punt.nl en www.support.punt.nl. Op de eerste twee genoemde websites zijn de hierna weergegeven (in het vonnis aldus genummerde) afbeeldingen 1 tot en met 6 openbaar gemaakt, en op de laatst genoemde website afbeelding 7, telkens met daarbij of daarin opgenomen de navolgende (voor de leesbaarheid hieronder ook afzonderlijk weergegeven) teksten:"
In de uitspraak kun je de 7 afbeeldingen met teksten bekijken.

"4.3. Na gevoerd verweer heeft de voorzieningenrechter de afbeeldingen 2 tot en met 6 toelaatbaar geoordeeld. Maar zij heeft Punt.nl op straffe van verbeurte van dwangsommen veroordeeld om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis de openbaarmaking van de afbeeldingen 1 en 7 te staken en/of gestaakt te houden en om binnen 48 uur nadat zij een melding van inbreuk op de merkenrechten van Mercis ontvangt de inbreukmakende content van de betreffende website te verwijderen. De proceskosten werden tussen partijen gecompenseerd."
Gedaagde partij heeft in persoon geprocedeerd en de openbaarmakingen gestaakt (gehouden).

"4.6. ...zo zij al als hosting provider in verband met het bepaalde in art. 6:196c lid 4 BW voor de door derden verrichte openbaarmaking van die afbeeldingen aansprakelijk zou zijn te houden, hetgeen zij bestrijdt, zich beroepen op de parodie-exceptie van art. 18b Aw."

"4.7. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals art. 18b Aw vereist."

In kort geding slaagt het verweer van Punt.nl voor afbeelding 2 tot en met 6.

"4.14. De incidentele grief V slaagt derhalve. Ook de afbeeldingen 1 en 7 zijn, in het licht van het hiervoor overwogene, auteursrechtelijk jegens Mercis c.s. geoorloofd."
In hoger beroep slaagt het verweer van Punt.nl tevens voor afbeelding 1 en 7.

"5.2. Mercis c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten van Punt.nl. in beide instanties. Die kosten zullen, op de voet van het bepaalde in art. 1019h Rv, naar redelijkheid worden begroot op na te noemen bedragen, overeenkomstig de gespecificeerde en onbestreden gebleven opgave van de advocaat van Punt.nl."
Volgens de wet heeft de winnende partij bij IE-zaken recht op de volledige kosten van haar advocaat. Als advocaten aan beide zijden 'met een hark' schrijven betwisten ze elkaars kosten niet is mijn ervaring.

"6. Beslissing
... verwijst Mercis c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Punt.nl op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 1.362,50 in eerste aanleg en op € 34.412,10 in hoger beroep"
Bij het kort geding heeft Punt.nl in persoon geprocedeerd en grotendeels gewonnen.
Bij hoger beroep is een advocaat verplicht, de kosten kunnen dan oplopen tot dit soort bedragen. Niet iedereen heeft dat of durft dat risico aan.


Gerechtshof Amsterdam 13 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BS7825
Parodieën waarin Nijntje wordt geassocieerd met seks, drugs en terrorisme niet zonder meer onrechtmatig.

Rechtbank Amsterdam 22 december 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7383
Het kort geding dat eraan vooraf ging.