24 augustus 2011

Claimende erfgenamen

ECLI:NL:RBAMS:2011:BT1960
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. F.M.P.M. Strengers

Een van de vele stockfoto-zaken van advocatenkantoor I-EE.
De in persoon procederende gedaagde doet helaas geen beroep op zijn portretrecht, daarmee had hij mijn inziens de zaak kunnen winnen.

"1.4. Bij dit artikel zijn twee foto’s geplaatst van directeur [naam], een grote foto, waarop [naam directeur] zittend gefotografeerd is en een kleine, waarop [naam directeur] staande tussen kozijnen is gefotografeerd. Deze laatste foto is indertijd gemaakt door wijlen [vader eiser] in opdracht van [naam dagblad]. Bij die foto staat vermeld dat deze gemaakt is door [vader eiser]."
Een serieus doel, ondergeschikt, proportioneel, met naams- en bronvermelding waardoor dit gebruik mijn inziens onder het citaatrecht valt.

"16. In het midden kan blijven op welke wijze [gedaagde] bezoekers van haar website in staat gesteld heeft van het krantenartikel inclusief de door [vader eiser] gemaakte foto van directeur [naam directeur] “tussen kozijnen” kennis te nemen. Door bezoekers van haar website daartoe in staat te stellen, heeft zij en niet [naam dagblad] het krantenartikel én de foto in kwestie openbaar gemaakt."
Ik begrijp dat de foto's met een hyperlink getoond werden. Sinds het Svensson-arrest, van een latere datum als deze zaak, geldt dat niet als een mededeling aan nieuw publiek.

"17. [gedaagde] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij van [naam dagblad] voor het gebruik van het artikel, inclusief de foto in kwestie toestemming verkregen had. Nu echter niet gesteld en ook niet anderszins gebleken is dat de licentie die [naam dagblad] met betrekking tot de foto in kwestie gekregen had, ook het recht omvatte derden toe te staan de foto als onderdeel van het krantenartikel openbaar te maken, moet geconcludeerd worden dat [gedaagde] het auteursrecht met betrekking tot die foto van de erfgenamen van [vader eiser] heeft geschonden."
Het betreft een in opdracht gemaakt portret dat de directeur onder art. 19.1 en zijn bedrijf onder art. 19.3 Aw mag gebruiken.

De rechter schat de schade voor de fotograaf op €200 en omdat gedaagde buitengerechtelijk had geprobeerd tot een oplossing te komen wordt eiser veroordeeld tot de proceskosten, aan de zijde van gedaagde begroot op €50.


Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BT1960
Openbaarmaking met toestemming van de uitgever van krantenartikel waarin een foto is opgenomen ten aanzien waarvan de erven van de fotograaf het auteursrecht hebben.

Bijgewerkt 8 maart 2024