22 juli 2011

Foto “3 prostituees achter het raam”

ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6764
Rechtbank Amsterdam
Gemachtigde eiser: mr. K.M. van Boven
Gedaagde procedeert in persoon
Rechter: mr. G.C. Boot

Een foto zonder watermerk gevonden via Google.

"4. [gedaagde] voert verweer tegen de vordering. Zij betwist de hoogte van de schadevergoeding, nu zij meent dat sprake is van een boete in plaats van een vergoeding voor het gebruik van de foto. De foto had volgens haar de grootte van een postzegel en is gebruikt ter opsiering van de site en niet om de verkoop te versnellen. Zij heeft niest te maken met de FotografenFederatie, aangezien zij daarmee geen contract heeft gesloten, aldus [gedaagde]. [gedaagde] betoogt dat het niet mogelijk was om [eiser] toestemming te vragen, nu zij niet kon achterhalen van wie de foto was. Zij wist niet dat zij geen foto’s van Google mocht halen. Toen zij hiervan op de hoogte raakte, heeft zij direct haar excuses aangeboden en de foto en zelfs de website verwijderd, aldus [gedaagde]."
De wet gaat uit van daadwerkelijke schade. Niemand betaalt vrijwillig €765 voor een op Google vindbare stockfoto. 

"Volgens [gedaagde] gaat het [eiser] er niet om zich te verzetten tegen publicatie van zijn foto’s zonder zijn toestemming, maar om het geld dat hij kan verdienen nu de foto een paar dagen op de website van [gedaagde] heeft gestaan. Volgens [gedaagde] kan de schade van [eiser] niet meer zijn dan de misgelopen licentievergoeding van €255,- per jaar, gedeeld door 365 dagen, maal de 30 dagen dat de foto online heeft gestaan, is €20,96."
Gedaagde gaat uit, laat dus onbetwist, dat het tarief van de fotograaf €255,- per jaar is. Jaartarieven zijn hoogst ongebruikelijk.

"8... Overwogen wordt dat, hoewel tussen [eiser] en [gedaagde] geen contractuele relatie bestaat waarop de algemene voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing zijn, deze voorwaarden naar analogie kunnen worden toegepast, nu deze een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt vormen om de schade te begroten. In dit kader wordt het gevorderde bedrag van €765,- redelijk geacht, zodat dit bedrag toewijsbaar is."
"Rechtens aanvaardbaard en geaccepteerd" is niet per definitie redelijk. Hier wordt voortgeborduurd op een onredelijke begroting van de schade. Heden ten dage gaan de opgeklopte bedragen niet meer 3x over de kop.

"9... Het stond [eiser] immers vrij om direct een gemachtigde in te schakelen..."
Het is de keuze van eiser om direct hoge kosten te maken.

Rechter wijst €765 aan schade fotograaf toe, proceskosten tegen liquidatietarief.


Rechtbank Amsterdam 22 juli 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BV6764
Vordering schadevergoeding wegens inbreuk auteursrecht door plaatsing foto van fotograaf op website evenementenorganisatie. Hoewel tussen partijen geen contractuele relatie bestaat waarop de algemene voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing zijn, kunnen deze voorwaarden naar analogie worden toegepast, nu deze een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt vormen om de schade te begroten.