08 juni 2011

Modellen zijn 'middel' om kleding te tonen

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ9116
Rechtbank Breda
Gemachtigde eiser: mr. L. Verkoren te Den Haag
Gemachtigde gedaagde firma Dyon Caractère vof: mr. A.J.M. van der Borst, advocaat te Etten-Leur
Rechter: mr. H. de Ruijter

Het geschil draait om 2 foto's uit een in opdracht gemaakte serie die in zeer groot formaat zijn afgedrukt (affiches) en eenmalig gebruikt zijn tijdens een modeshow.

"3.1 ... In de email van [eiser] van 23 augustus biedt hij het maken van die foto’s (fotoshoots van de collectie en voor de cover) aan voor een bedrag van €650,00."
Volgens artikel 7 Auteurswet is degene in wiens dienst de werken zijn vervaardigd de rechthebbende. Uit het vonnis is niet af te leiden of contractueel vastgelegd is dat het auteursrecht bij de fotograaf blijft.

"3.2 ... Verder stelt zij dat [eiser] de foto’s niet heeft voorzien van zijn naam, zodat hij zich niet kan verzetten tegen openbaarmaking zonder vermelding van zijn naam als maker."
Fotograaf heeft geen watermerk aangebracht en uit het vonnis is niet af te leiden of contractueel vastgelegd is dat de naam vermeld moet worden.

Al zou contractueel vastgelegd zijn dat het auteursrecht bij de fotograaf blijft en dat zijn naam moet worden vermeld, dan nog vraag ik mij af of hij de exclusieve rechten heeft. De rechten van de gefotografeerde collectie liggen bij de opdrachtgever, daarmee is de opdrachtgever mijn inziens mede-rechthebbende.

"3.7 ...De kantonrechter begroot de schade op in totaal €750,00. Dyon zal de blow-ups af moeten geven."
Dat is €100,- meer dan de hele shoot gekost heeft. Gedaagde moet de proceskosten (€983,89) betalen en heeft kosten gemaakt voor haar eigen advocaat.


Rechtbank Breda 8 juni 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ9116
De maker van een werk hoeft geen professional te zijn. Ook al staan op de foto's een modellen afgebeeld, dat brengt niet met zich dat het portretten zijn als bedoeld in art. 19 Aw. De modellen zijn 'middel' om kleding te tonen.